BŘEZNÁ

 

01jerab.jpg (76309 bytes) 02bukovec.jpg (75777 bytes) 03karlov.jpg (76825 bytes) 04mlynice.jpg (77518 bytes)

Pod vrchem Bouda

Pod vrchem Bukovec

Moravský Karlov

Bílá Voda

Pramen: na jv. svazích Jeřábu u Vysokého Potoka, 900 m n. m.

Ústí zleva do: Moravské Sázavy u Hoštejna, 310 m n. m.

Délka: 31,3 km

Plocha povodí: 130,4 km2

Nejdelší přítoky: Šumvalák, Cokytelský p., Jedlí, Čistá, Červenovodský p.

 

Březná ústí do Moravské Sázavy u Hoštejna. V ústí vypadala Březná širší a dravější než Moravská Sázava. Obě řeky se potkávaly prakticky kolmo. Hlubší Moravská Sázava poklidně plynula svým korytem. Mělčí Březná se do ní vrhala několika proudy a téměř dosahovala až k protějšímu břehu. Od soutoku jsem šlapal úzkou asfaltovanou cestou zalesněným údolím vzhůru. Zejména u soutoků s četnými drobnými potoky vznikaly malé louky. U Drozdovské pily jsem vyhledal ústí potoka Šumvalák. Droboučký potok se ukrýval pod lopuchovými listy, Březná se v ústí nepatrně rozšířila. Nad pilou jsem minul několik skautských stanových táborů. Dalším z přítoků byl Cokytelský potok. V ústí Jedlího potoka stál nějaký průmyslový závod a ke spojení toků jsem se nedostal. Tady cestu nahradila místní silnička. Les jsem opustil na okraji městečka Štíty. Z něj jsem pokračoval širokou kotlinou mírně zvlněných polí na okraji orámovaných zalesněnými kopci. V Březné jsem vyhledal soutok stejnojmenné říčky s Čistou. O pár kilometrů výš v Červené Vodě jsem se přes ploty soukromých zahrad nedostal k soutoku s Červenovodským potokem. Ve vesnici jsem odbočil do Moravského Karlova. Místa kolem říčky postupně ubývalo, až ji s poslední chalupou zalesněné svahy znovu sevřely velice těsně. Asfaltovanou lesní cestou jsem stoupal další asi čtyři kilometry po břehu potoka vzhůru. Potom jsem potok opustil a neznačenými lesními cestami vyšplhal na hřeben. Tam jsem se potkal s červenou turistickou značkou pro pěší i pro cyklisty. Ta mě dovedla až k rozcestí Bouda. Asi půl kilometru před ním se z malé blátivé louže pod cestou sbíralo několik pramínků. Ty se záhy spojily do jediného potoka a rozběhly z příkré stráně lesním podrostem dolů. Tahle louže byla podle internetových map hlavním pramenem Březné. (červenec 2014)

05dvur.jpg (77054 bytes)

Březenský Dvůr

 

06brezna.jpg (83567 bytes)

Ústí Čisté v Březné

07stity.jpg (76940 bytes)

Štíty

 

08namesti.jpg (76609 bytes)

Štíty

12hostejn.jpg (76334 bytes) 11drozdovska.jpg (80076 bytes) 10cokytelsky.jpg (77216 bytes) 09crhov.jpg (79615 bytes)

Ústí do Moravské Sázavy u Hoštejna

Drozdovská pil

Ústí Cokytelského p.

Okolí Crhova