VČELÍNEK

3

 

Kleinschweinbarth

3

 

Pod Kleinschweinbarthem

3

 

Na státní hranici

666

Ústí do ramene Dyje

v Břeclavi-Poštorné

Pramen: v rakouském Kleinschweinbarthu, 280 m.n.m.

Průběh toku: Včelínek napájí soustavu rybníků, mezi nimi i největší moravský rybník Nesyt. Tři z těchto rybníků - Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský - se staly součástí uměle formované krajiny lednicko-valtického areálu s četnými letohrádky a na jejich březích stojí Hraniční a Rybniční zámek, chrám Tří Grácií a Apollonův chrám. V lužním lese mezi Lednicí a Valticemi se Včelínek spojuje se slepými rameny Dyje a posledních asi 5 kilometrů je tak sporných.

Ústí zprava do: ramene Dyje v Břeclavi-Poštorné, 155 m.n.m.

Délka: 32 km, z toho 29 v České republice

Plocha povodí: ..... km2

Výlet: červen 2008

Mikulov

5

6

Okolí Lednice

Nový rybník

5

6

Prostřední rybník s Apollonovým chrámem

Sedlec

5

4

 

Tři Grácie

4

 

Hlohovec

4

 

Rybník Nesyt