ČERNÁ (Flöha)

 

 

 

22skelny.jpg (75729 bytes)

3

 

Pod Skelným vrchem

23satzung.jpg (76740 bytes)

3

 

Satzung

 

24reitzenhein.jpg (76502 bytes)

666

Ústí do Flöhy

v Pockau

Pramen: v Novodomském rašeliništi v okolí Hory Sv. Šebestiána, 895 m.n.m.

Ústí zleva do: Flöhy v německém Pockau, asi 400 m n. m.

Délka: 35 km 

Po asi 3 km v Novodomském rašeliništi se řeka asi na 14 km stává hraniční řekou, než v okolí Kühnheide zamíří do Německa.

Plocha povodí: 125 km2, z toho 37,7 km2 v ČR

Výlet: duben 2007, září 2017

 

Reitzenhein

5

32pockau.jpg (77274 bytes) 26graben.jpg (76791 bytes)

6

Strobelmühle

 

Oddělení Grüngrabenu

5

31strobel.jpg (77227 bytes) 27heide.jpg (76254 bytes)

6

Lauterstein

 

Okolí Kühnheide

5

30lauterstein.jpg (76450 bytes)

4

 

Ústí Rote Pockau

29rote.jpg (76439 bytes)

4

 

Okolí Pobershau

28pobershau.jpg (76060 bytes)

4

 

Katzenstein

(duben 2007)