BOLÍKOVSKÝ POTOK

 

01sumrakov.jpg (80297 bytes) 02chytrov.jpg (76997 bytes) 03brandlin.jpg (77305 bytes) 04lipnice.jpg (79113 bytes)

Okolí Sumrakova

Nad rybníkem Chytrov

Okolí Brandlína

Okolí Lipnice

Pramen: u Sumrakova, 620 m n. m.

Ústí zprava do: Moravské Dyje u Holešic, 448 m n. m.

Délka: 33,0 km

Plocha povodí: 108,8 km2

Nejdelší přítoky: Mutišovský p., Peníkovský p., Radíkovský p., Valtínovský p., Pstruhový p.

 

Ze Starého Hobzí jsem sjel k Moravské Dyji. Kolem skupiny chat a malým lesíkem jsem po jejím pravém břehu došel ke splavu u mlýna na protější straně. Kousek nad splavem se mi ústí Bolíkovského potoka skrývalo za nízkými větvemi jednoho stromu. Zbytky stvolů kopřiv mi připomněly pět let starý marný pokus toto ústí najít. Přišlo mi, že mezi rákosím jsou i posledním metry potoka vzduty blízkým splavem.

Lesem jsem po silnici vystoupal od řeky a vzápětí v polích sjel do Mutné k potoku. Na něm byl vybudován rybník a u jeho hráze postaven mlýn. Přes další návrší v polích jsem se dostal do Cízkrajova. Ve vsi mě zaujal gotický kostelík na nízké skalce. Ve svahu se našlo místo i pro sochu Jana Nepomuckého. Do Dolního Bolíkova jsem se svezl údolím potoka. Tento úsek uzavíral kamenný železniční most. Za Bolíkovem jsem poprvé nakoukl na polní cesty. V dalších kilometrech jsem sledoval údolí potoka. Nad levým břehem se zvedal strmější zalesněný svah, k pravému sestupovala po mírnějším svahu pole. I tato strana údolí byla uzavřena nízkým zalesněným hřebenem. Zámek v Českém Rudolci se zvolna mění ve zříceninu. V Markvarci po hrázi Mlýnského rybníka vede hlavní silnice. Rybník hlídá sv. Jan Nepomucký, pod silnicí byl bývalý mlýn proměněn v galerii a kavárnu. Pozornost přitahuje i tovární komín. Za Heřmančí jsem odbočil na místní asfaltovanou cestu a skryl se do lesa. Cesta mě přivedla k dalšímu z mlýnů pod hrází rybníka pod Brandlínem. V sousedství mlýna vyrostlo chatkové rekereační středisko. Do Maršova jsem využil turistickou značku pro pěší. Při nejmenším z poloviny vedla po úzké pěšině na mezi mezi dvěma poli. Z Maršova jsem v polích sjel k Horním Němčicím, před vsí odbočil vpravo a vzápětí sjel na neznačené, nezpevněné lesní cesty. Zastavil jsem se u potoka těsně nad jeho ústím do rybníka Chytrov a potom u pramene. Potok sbíral svou vodu z odvodňovací strouhy na pomezí pastviny (po proudu) vpravo a lesa vlevo. Suché koryto pokračovalo ještě kus výš. Od pramene jsem popojel do Sumrakova a přes drobné návrší po silnici do Studené. (duben 2012)

05markvarec.jpg (76447 bytes)

Markvarec

 

12zamek.jpg (77218 bytes)

Český Rudolec

 

06rudolec.jpg (78230 bytes)

Český Rudolec

 

07novaves.jpg (77008 bytes)

Okolí Nové Vsi

11mordyje.jpg (77016 bytes) 10mutna.jpg (82897 bytes) 09cizkrajov.jpg (76970 bytes) 08bolikov.jpg (76736 bytes)
Ústí do Moravské Dyje u Holešic

Mutná

Cízkrajov

Dolní Bolíkov