BRODEČKA

 

01brezina.jpg (78868 bytes) 02zleb.jpg (81431 bytes) 03propadani.jpg (90549 bytes) 04myslejovice.jpg (76332 bytes)

Okolí Drahan

Prostějovičský žleb

Prostějovičky

Myslejovice

Pramen: jv. od Drahan, 595 m n. m.

Ústí zleva do: Hané u Mořic, 203 m n. m.

Délka: 33,2 km

Plocha povodí: 123,9 km2

Nejdelší přítoky: Želečský p., Ondratický p., Ferdinandský p., Hraniční p., Pytlácký p.

 

V Mořicích jsem na pravém břehu Hané našel pěšinu na okraji pole a po ní snadný přístup k ústí Brodečky. Kolem této říčky jsem potom šlapal mírně zvlněnými poli a dělal fotky v Doloplazech, Hradčanech a v Brodku. Místo abych z Brodku do Otaslavic pokračoval po silnici přímo, zamotal jsem se v lese na cestě kolem Podivic. Z Otaslavic jsem se potom vystoupal dlouhý a nepříjemně těžký kopec vpravo s poli, vlevo s lesem a z něj sjel do Myslejovic. Přes další drobné kopce v polích na okraji lesa vlevo jsem se dostal do Prostějoviček. Tam jsem náhodou našel místo, kde říčka vysychala, abych po chvilce hledání zjistil, že je po zhruba půl kilometru voda zpět v korytě. I v dalších kilometrech horního toku se mi několikrát zdálo, jako by se souvislý proud rozpadal mezi kameny do samostatných louží. Za Prostějovičkami jsem nedbal ani tabule, že vstup do vojenského újezdu je jen na povolení, ani varování: „Pozor střelba. Průjezd a průchod zakázán“. Kolem potoka mě zalesněným žlebem bezpečně vedla asfaltovaná cesta. Přesto jsem nebyl až takový hrdina. Bál jsem se, co se bude dít, napjatě odpočítával zbývající kilometry na tachometru a ulevilo se mi, když prostor střelnice skončil. Na druhém okraji střelnice jsem celkem snadno našel pramen potoka. Tvořila jej malá louže sbírající vodu ze dvou pramínků. V kratším se lesklo trochu vody, delší byl vyschlý. U Březiny jsem vojenský prostor opustil. (červen 2008)

05podivice.jpg (77228 bytes)

Podivice

 

06kobylnicky.jpg (77006 bytes)

Kobylničky

 

07otaslavice.jpg (87865 bytes)

Otaslavice

 

08brodek.jpg (77137 bytes)

Brodek u Prostějova

12morice.jpg (76601 bytes) 11navigace.jpg (77533 bytes) 10doloplazy.jpg (76730 bytes) 09hradcany.jpg (76347 bytes)

Ústí do Hané u Mořic

Doloplazy

Doloplazy

Hradčany