BOTIČ

 

01pramen.jpg (76987 bytes) 02jircany.jpg (76955 bytes) 03borin.jpg (75901 bytes) 04pruhonice.jpg (77208 bytes)

Okolí Křížkového Újezdce

Horní Jirčany

Pod rybníkem Bořín

Průhonice

Pramen: sv. od Křížkového Újezdce, 478 m n. m.

Ústí zprava do: Vltavy v Praze-Výtoni, 186 m n. m.

Délka: 33,4 km

Plocha povodí: 134,8 km2

Nejdelší přítoky: Pitkovický p. (14,3 km), Dobřejovický p., Jesenický p.

 

Asi kilometr severně od Křížkového Újezdce jsem uprostřed luk a polí zastavil u malého, žabincem zarostlého rybníčku. Pramínek potůčku, který ho napájel, a současně pramen Botiče se nacházel v malém hájku asi o půl kilometru výš. Označený nebyl. Od rybníčku mě žlutá turistická značka vedla zpola zarostlou polní cestou do Čenětic a po místní silnici do Kršovic. Za nimi jsem kličkoval úzkou stezkou malým hájkem do Kocandy. Pod sousední Osnicí nad asfaltovanou cyklostezkou vlevo do mírného návrší stoupala pole, vpravo stezka lemovala plot Průhonického parku. Botič tvoří jeho osu. Proto jsem u brány odstavil kolo, zaplatil si vstupné a vydal se na zhruba dvouhodinovou procházku. Přepad rybníka Bořín v nejjižnější části parku je upraven jako malý vodopád. Cestou po proudu dolů jsem se postupně zastavil u ústí Jesenického potoka, na hrázi rybníka Labeška a u ústí Dobřejovického potoka. Vyhlídkovou věž Gloriet na úzké ostrožně obtékané ze tří stran Botičem dnes přerostly stromy. Z hlavní vyhlídky u kořene této ostrožny je výhled přes hladinu Podzámeckého rybníka na zámek v Průhonicích. Z Průhonic jsem znovu na kole pokračoval po červené turistické značce úzkým zalesněným údolím do Křeslic. V jejich sousedství se na břehu říčky otevřely malé louky, zde Botič přijímal svůj nejdelší přítok, Pitkovický potok. A stále jsem šlapal stezkou po břehu říčky úzkým, mělkým, zalesněným údolím na okraj Petrovic. V ústí Milíčovského potoka fakticky začínalo vzdutí Hostivařské přehrady. Na jejím břehu jsem se po upravených lesních cestách proplétal mezi spoustou lidí. Mezi Hostivaří a Záběhlicemi jsem ještě zkoušel hledat zapomenuté místní stezky, ale pak mě už pohltily ulice města. S cykloturistickou značkou jsme se jak v Záběhlicích, tak v Michli poněkud míjeli. V Nuslích mi vzrostlé stromy na březích z větší části zakryly výhled na Nuselský most nad údolím. O kousek níž v ulici Na Slupi se Botič ztrácel do podzemí. Na Výtoni mu ve stěně vltavského nábřeží otevřely bránu podzemního tunelu, samotné spojení s Vltavou však znovu zakryla náplavka. Nad hlavou mi duněly vlaky po železničním mostě, po proudu Vltavy se otevíral výhled na panorama Hradčan. (červenec 2016)

05kreslice.jpg (76640 bytes)

Křeslice

 

06pitkovicky.jpg (77154 bytes)

Ústí Pitkovického p.

 

07hostivar.jpg (77811 bytes)

Vodní nádrž Hostivař

 

08hostivar.jpg (76597 bytes)

Praha-Hostivař

12vyton.jpg (76713 bytes) 11nusle.jpg (75430 bytes) 10michle.jpg (76848 bytes) 09zabehlice.jpg (76754 bytes)

Ústí do Vltavy v Praze-Výtoni

Praha-Nusle

Praha-Michle

Praha-Záběhlice