STONÁVKA

 

01cupel.jpg (79672 bytes) 02lhotka.jpg (76423 bytes) 03hnojnik.jpg (77002 bytes) 04tranovice.jpg (76349 bytes)

Úbočí Čupelu

Komorní Lhotka

Hnojník

Třanovice

Pramen: jv. od vrcholu Čupel u Komorní Lhotky, 750 m n. m.

Ústí zleva do: Olše u Karviné, 220 m n. m.

Délka: 33,7 km

Plocha povodí: 131,3 km2

Nejdelší přítoky: Chotěbuzka, Mušalec, Mlýnka, Černý p., Ráztoka

 

Z centra Karviné jsem se vydal po hlavní silnici do Ostravy. Okolní mrtvou krajinu skrýval drobný lesík. V něm jsem po necelých dvou kilometrech našel i ústí Stonávky do Olše. Mrtvá krajina mě provázela i dál. Protínaly ji železniční koleje a různé produktovody, jizvy po důlní činnosti zakrývala tráva a zplanělé lesíky náletových dřevin. Mezi nimi se tu a tam zaleskla hladina odkalovací nádrže, nad nimi se rozhlížely těžební věže jednotlivých šachet. Tuto krajinu jsem opustil až u Stonavy. Mezi Stonavou a Albrechticemi břehy říčky oživovala pole na mírných svazích. V Albrechticích jsem se zastavil u opravovaného dřevěného kostelíka a za vesnicí sjel na hráz vodní nádrže Těrlicko. Sypanou hráz porůstala tráva, u výtoku Stonávky stála čerpací stanice. Říčka se pod ní ztrácela v malém lesíku. Kolem přehrady jsem šlapal lesem po vrstevnicových cestách. Na druhém konci ji rovněž uzavírala malá hráz jen s úzkým mostem. Nad ní se závěr přehrady proměnil v malou mokřinu. Nad přehradou mě obklopovala mírně zvlněná zemědělská krajina. Před Třanovicemi jsem v podrostu marně hledal stezku k ústí Mušálce. Klasicistní zámeček v Hnojníku chátrá a marně čeká, kdo mu vrátí původní lesk. Komorní Lhotka je jedno z rekreačních středisek na úpatí Beskyd.

V Komorní Lhotce se Stonávka spojuje s Ráztokou a zdálo se mi, že Ráztoka je překvapivě vydatnější a delší. Rozhodl jsem se proto najít oba prameny. Ze Lhotky jsem se vydal úzkým zalesněným údolím kolem Ráztoky vzhůru. Kolem chalup byly vymýceny zahrady, mezi nimi malá políčka a louky. Nad poslední chalupou asfalt vystřídala kamenitá lesní cesta. Nevedla však až nahoru, jak napovídala mapa, ale skončila zhruba ve dvou třetinách kopce na malé louce se seníkem. Nezbylo mi, než se vrátit do vesnice a na vrchol Ropičky vystoupat asfaltovanou cestou po zelené turistické značce. Kousek pod turistickou chatou Ráztoka vyvěrala pod nízkou kapradinou uprostřed prudké stráně mezi dvěma vrstevnicovými cestami. Z Ropičky jsem pokračoval asi tři kilometry kamenitou cestou po červené turistické značce kolem chaty na Kotaři k prameni Stonávky. Nacházel se bezprostředně nad cestou a turisté se jej snažili upravit. Do záhlaví zarazili nízký plochý kámen, pramínek se pokusili svést do dvou dřevěných korýtek. Marně. Po jejich snažení tu také zůstaly tři hrníčky, dva porcelánové a jeden plastový. (září 2008)

05hradiste.jpg (76395 bytes)

Hradiště

 

06terlicko.jpg (77029 bytes)

Vodní nádrž Těrlicko

 

07albrechtice.jpg (76573 bytes)

Albrechtice

 

08chotebuzka.jpg (76970 bytes)

Ústí Chotěbuzky u Albrechtic

12olza.jpg (76771 bytes) 11darkov.jpg (76361 bytes) 10stonava.jpg (77356 bytes) 09mosty.jpg (77561 bytes)

Ústí do Olše u Karviné

Okolí Stonavy

Stonava

Okolí Stonavy