RYBNÝ POTOK

01schoenwald.jpg (81955 bytes)

3

 

Krásný Les

02D8.jpg (76404 bytes)

3

 

Okolí Krásného Lesa

03hranice.jpg (76400 bytes)

3

 

Na státní hranici

04prehrada.jpg (89416 bytes)

666

Ústí do Labe

u Pirny

Pramen: u Krásného Lesa, 719 m n. m.

Ústí zleva do: Labe u německé Pirny, 113 m n. m.

Délka: 33,9  km, z toho 6 km v ČR

Plocha povodí: 251,6  km2, z toho v ČR 13,3 km2

Výlet: srpen 2017

V. n. Gottleuba

5

12labe.jpg (76294 bytes)

05gottleuba.jpg (76078 bytes)

6

Pirna

Bad Gottleuba

5

11pirna.jpg (76141 bytes)

06schmied.jpg (76216 bytes)

6

Ústí Seidewitzu

Berggiesshübel

5

10seidewitz.jpg (76403 bytes)

4

 

Goes

09goes.jpg (76987 bytes)

4

 

Neundorf

08neundorf.jpg (76484 bytes)

4

 

Ústí Bahry

07bahra.jpg (88456 bytes)