BÍLÝ POTOK

 

01rohy.jpg (82233 bytes) 02vlkov.jpg (77032 bytes) 03sviny.jpg (77804 bytes) 04bites.jpg (76952 bytes)

Hájovna Rohy u Skřinářova

Vlkov

Pramen Bítýšky u Svin

Velká Bíteš

Pramen: u Skřinářova, 605 m n. m. 

(Za druhou zdrojnici je možné označit Bítýšku (17,5 km), která pramení v okolí Svin v 595 m.n.m. a ústí do Bílého potoka u Křoví v 445 m.n.m. V některých mapách bývá používán název Bítýška i pro tok potoka z Křoví k ústí do Svratky.)

Ústí zprava do: Svratky ve Veverské Bítýšce, 235 m n. m.

Délka: 33,9 km

Plocha povodí: 113,7 km2

Nejdelší přítoky: Podhorka, Přibyslavický p., Bítýška (17,3 km)

 

V Bítýšce jsem si vyfotil ústí Bílého potoka do Svratky a potom vyrazil po modré turistické značce proti jeho proudu. Údolí bylo úzké, ze zalesněných svahů tu a tam vykoukla skalka, na vnitřních stranách četných meandrů se prostíraly malé loučky. Prvních asi osm kilometrů na Šmelcovnu vedlo po upravených asfaltovaných cestách a vůbec jsem se nedivil, že jsem potkával davy cykloturistů. Za Šmelcovnou jsem část meandrů objížděl přes nepříjemný kopec. V dalších zhruba pěti kilometrech na nezpevněné cestě to byla pravá divočina od jednoho brodu ke druhému. Pro nás, co neumíme nebo nechceme brodit, byla vždy v sousedství lávka z padlého kmene nebo dvou. U Pavlovcova mlýna divočina skončila. Údolí se rozšířilo, na loukách se vždy našlo dost místa pro pohodlnou pěšinu nebo dokonce i pro upravenou cestu k nějakému mlýnu. Pod malým kamenolomem nedaleko Křoví se spojovala Bítýška s Bílým potokem. Když jsem soutok pozoroval, jako hlavní zdrojnice vypadala spíš Bítýška. Tam pro mě dnešní úsek skončil. (květen 2008)

 

V okolí Vlkova vodu Bílého potoka v mělkém údolí uprostřed polí zadržovalo několik rybníků. Cesty bezprostředně po jejich břehu nevedly a uvedený úsek jsem objížděl po místních silnicích přes Osovou Bítýšku do Skřinářova. Až v lese nad touto vesnicí jsem uviděl Bílý potok nezdeformovaný lidskou činností. O kousek výš jsem odbočil na asfaltovanou lesní cestu, která mě přivedla k hájovně Rohy. Pod ní jsem hledal v lesním podrostu pramen potoka. Nejprve jsem našel malou lesní studánku a o kousek výš upravenou jímku. V jejím okolí se potůček ztrácel pod rostlinami, rozplýval v malé mokřině. Zmiňovanou jímku bych označil za pramen Bílého potoka. Vzápětí jsem zažil malý šok, když jsem hájovnu objel z druhé strany a nad ní (i nad oběma prameny) byl vybudován malý rybník!

Bítýška se rodí ve dvou malých rybníčcích nad sebou ztracených ve vysoké trávě uprostřed polí v okolí Svinů. Horní z rybníčků napájela voda svedená meliorační rourou z polí. Výtok byl upraven pomocí betonových panelů. Kousek pod pramenem v okolí Ořechova napájí soustavu rybníků. K nim mě přivedla lesní cesta. Až pod Třemi Dvory jsem opustil les a šlapal širokou upravenou cestou souběžně se železniční tratí vlevo a kolem rybníků a luk vpravo. Pod Osovou Bítýškou se modrá turistická značka znovu schovala do stínu lesa. Po zhruba dvou kilometrech si nad potok stouply nízké skalky, příkrý svah posely balvany a najednou jsem musel kolo tlačit, místy i poponášet. Když už to bylo neúnosné, vytlačil jsem je na hranu srázu a po okraji pole se dostal ke Krevlickému Dvoru. Z něj jsem zbývající kilometry do Velké Bíteše dorazil po silnici. Z městečka jsem se překulil přes drobné návrší loukou k soutoku. (červen 2008)

05krovi.jpg (76292 bytes)

Soutok Bílého potoka a Bítýšky u Křoví

 

06ryglovsky.jpg (79505 bytes)

U Rýglovského mlýna

 

07spaleny.jpg (76312 bytes)

Spálený mlýn

 

08radoskov.jpg (77034 bytes)

Okolí Radoškova

12svratka.jpg (76484 bytes) 11bityska.jpg (76432 bytes) 10smelcovna.jpg (76410 bytes) 09podhorka.jpg (76419 bytes)
Ústí do Svratky ve Veverské Bítýšce

Veverská Bítýška

Šmelcovna

Ústí Podhorky