RAKOVEC

 

01krtiny.jpg (77762 bytes) 02ruprecht.jpg (77057 bytes) 03zleb.jpg (77074 bytes) 04podomice.jpg (75363 bytes)

Okolí Bukovinky

Okolí Ruprechtova

Račice - Ve Žlebě

Račice - Podomice

Pramen: na sz. svazích Maleny u Jedovnice, 470 m n. m.

Ústí zprava do: Litavy u Hrušek, 195 m n. m.

Délka: 34,1 km

Plocha povodí: 142,7 km2

Nejdelší přítoky: Koválovický p., Habrovanský p., Dražovický p., Luštínek, Podomice

 

Z Ruprechtova jsem sjel po lesních cestách do údolí Rakovce. V údolí jsem se po červené turistické značce vydal vzhůru k prameni. Značka mě vedla úzkou stezkou po okraji malé louky schované mezi lesy. Sledoval jsem drobný potůček tak dlouho, dokud najednou pod drnem, pod kapradím neskončil. Byl jsem u pramene Rakovce. V okolí jsem našel několik zastřešených jezírek sledovaných Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou. Kolem potoka jsem se vzápětí pustil dolů. Úzkou stezku brzy vystřídala široká, rádoby upravená cesta. U hájovny ve Žlebě jsem na okraji posečené louky hledal v kopřivách ústí bezejmenného potoka, o něco níž ústí Podomice. Od něj jsem se místní silničkou na rozhraní lesa a louky dostal do Račic. Nad vesnicí se pyšně vypínal proti zalesněnému svahu empírový zámek. O kilometr níž jsem si fotil Pístovice přes hladinu rybníka. V dalších kilometrech si Rakovec prorážel cestu vpřed úzkým zalesněným údolím. Ze sevření kopců se osvobodil až u Nemojan. Jejich dominantou je kostel sv. Martina na hraně hřebenu nad údolím. Z Nemojan jsem se houpal mírně zvlněnými poli kopcovitou krajinou na okraji Drahanské vrchoviny. U Tučap jsem se na několik kilometrů spojil se silnicí č. 430. Kousek pod hradbami Rousínova jsem uprostřed podrostu našel soutok Rakovce s Habrovanským potokem. Těsně před Velešovicemi jsem se dotkl okraje slavkovského bojiště z roku 1805. Z Velešovic jsem šlapal rozbitou místní silničkou po břehu říčky na úpatí poměrně vysokého kopce uprostřed polí přes Holubice do Křenovic. Za nimi se krajina otevřela a napříč plochým úvalem Litavy jsem dorazil do Hrušek. Za vesnicí byla hráz na pravém břehu Rakovce posečená a pohodlně jsem po ní došel až k jeho ústí do Litavy. (červenec 2008)

05racice.jpg (75901 bytes)

Račice

 

06pistovice.jpg (76187 bytes)

Pístovice

 

07nemojany.jpg (76555 bytes)

Nemojany

 

08komorany.jpg (76041 bytes)

Komořany

12hrusky.jpg (76208 bytes) 11holubice.jpg (76473 bytes) 10velesovice.jpg (76524 bytes) 09rousinov.jpg (75688 bytes)

Ústí do Litavy u Hrušek

Holubice

Velešovice

Rousínov