ÚTERSKÝ POTOK

 

11bezverov.jpg (76016 bytes) 10branisov.jpg (77058 bytes) 09teleci.jpg (77086 bytes) 08utery.jpg (76268 bytes)

Bezvěrov

Blažim

Ústí Telecího p.

Úterý

Pramen: u Bezvěrova, ± 700 m n. m.

Ústí zleva do: Mže ve v. n. Hracholusky u Čerňovic, 355 m n. m.

Délka: 34,1 km

Plocha povodí: 333,4 km2

Nejdelší přítoky: Křelovický p., Kozolupský p., Hadovka (19,9 km), Dolský p. (12,8 km), Nezdický p. (10,2 km), Telecí p.

 

Ve vesnici Blahousty jsem našel polní cestu, která mě brzy svedla do chatové osady na břehu Hracholuské přehrady nad soutokem Úterského potoka a Mže, přesněji začátku Úterské zátoky. Nad ním bylo malé hřiště i pěšina mezi živými ploty na písčitý břeh. Ten protější byl skalnatý a chaty rozptýleny ve svahu mezi stromy. Kolem zátoky vzhůru cesty nevedou, musel jsem tedy říčku dočasně opustit. S už nevzdutou jsem se s ní znovu potkal až pod Trpísty. V dalších kilometrech Úterský potok meandroval uprostřed ne příliš širokých luk mezi nízkými zalesněnými svahy. Na jeho březích jsem střídal pěšiny ztrácející se v trávě s upravenými a místy i asfaltovými cestami v lesních úsecích na úpatí svahů. S malými přestávkami jsem sledoval zelenou turistickou značku pro pěší. Vesnici jsem nepotkal, jen řadu mlýnů. Prvním sídlem na toku bylo až přibližně v jeho dvou třetinách městečko Úterý. Z Úterý jsem vystoupal do polí nad hranou údolí a v nich se houpal do Vidžína. Z Vidžína jsem mezi pastvinami sjel k Telecímu potoku kousek před jeho soutokem s Úterským. Přes další drobné návrší jsem se dostal lesem k dalšímu přítoku a v mírně členitém terénu jsem znovu v polích a loukách dojel k Branišovskému rybníku. Na jeho břehu stojí zbytky kostela sv. Blažeje. Kousek pod velkým rybníkem měl být rybník malý. V něm se měly spojovat dvě zdrojnice Úterského potoka. Podél severovýchodní, na ní je i velký rybník, mě posílala encyklopedie Vodní toky a nádrže, podél východní všechny mapy. Malý rybník byl však vypuštěný a zarůstala jej tráva. Jak jsem vzápětí zjistil, zhruba uprostřed hráze zela velká díra. Pod hrází jsem si udělal obrázek na spojený Úterský potok. Od rybníka jsem v polích vystoupal přes Nežichov ke křižovatce se silnicí č. 20 Karlovy Vary – Plzeň. Pod křižovatkou byl malý rybníček a z něj vyvěrala severovýchodní zdrojnice. Po hlavní silnici jsem přes drobné návrší v lese popojel asi tři kilometry do Bezvěrova. Kousek od jihozápadního okraje vesnice jsem zastavil na asfaltované lesní cestě. Podle map z roury pode mnou vytékala východní zdrojnice Úterského potoka. Nad cestou se potok sbíral v mlází z obvyklé mokřiny, spousty louží a jezírek, drobných stružek. (září 2013)

07nezdicky.jpg (76685 bytes)

Okolí Bezdružic

 

06dolsky.jpg (76290 bytes)

Ústí Dolského p.

 

05hlavacek.jpg (76819 bytes)

Hlaváčkův mlýn

 

04hadovka.jpg (76766 bytes)

Ústí Hadovky

01hracholusky.jpg (75863 bytes) 02trpisty.jpg (76794 bytes) 03kozolupsky.jpg (82852 bytes) 12mydlovary.jpg (80000 bytes)
Úterská zátoka v. n. Hracholusky Trpísty Ústí Kozolupského p. Mydlovary