ZDOBNICE

 

01destna.jpg (77184 bytes) 02luisa.jpg (82027 bytes) 03kamenec.jpg (76430 bytes) 04zdobnice.jpg (76017 bytes)

Úbočí Velké Deštné

Louisino Údolí

Kamenec

Zdobnice

Pramen: na jv. svahu Velké Deštné v okolí Uhřínova, 1.029 m n. m.

Ústí zprava do: Divoké Orlice u Doudleb n. O., 285 m n. m.

Délka: 34,2 km

Plocha povodí: 124,5 km2

Nejdelší přítoky: Rybenský p., Slatinský p., Pěčínský p., Říčka (13,1 km), Černodolský p.

 

Ve sjezdu z Velké Deštné jsem po necelých dvou kilometrech zastavil na lávce přes Zdobnici. Kolo jsem odstavil a pěšky se vydal mezi stromy hledat její pramen. Zdobnice se kousek nad cestou rozdělila na dva souběžné potoky. Postupoval jsem nejprve proti proudu levého z nich a od pramene přešel asi padesát metrů k pravému. Ten byl o něco delší. U malého jezírka na konci byla zaražena tabulka: „Pramen Zdobnice. Označila Expedice Orlice 2006.“

Od pramene jsem asfaltovanou lesní cestou zprudka sjel do osady Louisino Údolí a po místní silnici přes Kamenec do Zdobnice. Zdobnici tvořily chalupy volně rozptýlené ve stráních a vymýcených loukách, zčásti i mezi stromy. Říčka měla stále ráz horské bystřiny s prudkým spádem a spoustou kamenů v korytě. Před Souvlastním se sklon sjezdu zmírnil. Kousek za obcí jsem Zdobnici opustil. Ta se dál zařezávala mezi vysoké zalesněné svahy, ale cesta po jejím břehu nevedla.

V polích kolem Nebeské Rybné jsem se přes dva drobné kopce dostal k Říčce. Tu jsem sledoval s modrou turistickou značkuvětšinou po upravené lesní cestě mezi chatami až k jejímu ústí do Zdobnice.Zdobnice se během těch několika kilometrů proměnila v zdánlivě širokou, ale mělkou říčku s kamenitým dnem. Obrázek soutoku dotvářela nízká skalka. V okolí Pěčína les znovu vystřídala pole. Pokračoval jsem upravenou cestou a později místní asfaltkou loukami na březích přes Slatinu do Dolní Rybné. Za ní jsem vyšplhal do lesa na hlavní silnici č. 11, abych se vzápětí vrátil na břeh v osadě Peklo. V ní mě zaujal krytý dřevěný most z poloviny 19. století. Z Pekla jsem vystoupal do Vamberku. Při prohlídce města jsem se mimo jiné zastavil u muzea krajky a na kamenném mostě přes Zdobnici s barokními sochami. Z města jsem se přes kopec v polích přehoupl do Doudleb a potom šlapal po levém břehu Divoké Orlice do Zámělu. Asi po jednom kilometru jsem zastavil a z protilehlého břehu vyfotil spojení obou řek - Divoké Orlice a Zdobnice. (srpen 2009)

05souvlastni.jpg (86232 bytes)

Souvlastní

 

06ricka.jpg (76913 bytes)

Ústí Říčky

 

07pecin.jpg (79943 bytes)

Pěčín

 

08slatina.jpg (77337 bytes)

Slatina n. Z.

12doudleby.jpg (77622 bytes) 11vamberk.jpg (76938 bytes) 10peklo.jpg (77287 bytes) 09rybna.jpg (84183 bytes)

Ústí do Divoké Orlice u Doudleb nad Orlicí

Vamberk

Peklo

Rybná