ŠLAPANKA

 

01rehorov.jpg (76572 bytes) 02kozlov.jpg (76386 bytes) 03veznicka.jpg (77028 bytes) 04polna.jpg (76071 bytes)

Okolí Řehořova

Okolí Kozlova

Věžnička

Polná

Pramen: v. od Věžnice, 590 m n. m.

Ústí zleva do: Sázavy u Havlíčkova Brodu, 408 m n. m.

Délka: 35,0 km

Plocha povodí: 265,3 km2

Nejdelší přítoky: Šachotínský p., Pozovický p., Zlatý p. (19,2 km), Skrýšovický p., Ochozský p., Zhořský p.

 

Šlapánka sbírá svoji vodu v okolí Řehořova ze dvou úzkých stružek přikrytých trávou a stíněných stromy, které tečou souběžně s dálničním náspem. V prvních asi sedmi kilometrech cesty bezprostředně kolem potoka nevedly a mně nezbylo, než to objet. Ve stoupání do Vysokých Studnic jsem se v polích mezi dálnicí vpravo a lesem vlevo trápil. Za vesnicí jsem nejprve přes pole a potom lesem nezpevněnou cestou dojel k motorestu Černá studánka na dálnici D1. U něj Šlapánka podtéká dálniční násep. Dálnicí jsem kopíroval ještě kus asfaltovanou cestou do Kozlova. Až za dalším drobným kopcem u Rytířska jsem se konečně se Šlapánkou spojil. Potok se vinul mezi alejí stromů po úpatí zalesněného svahu. Nezpevněnou cestou jsem ho sledoval do Věžničky. Z ní jsem vyšplhal po silnici na hranu údolí. Silnice se mírně vlnila, vlevo rostl les, vpravo se pole svažovala ke Zhořskému potoku. Ten se spojuje se Šlapánkou v Zámeckém rybníku na okraji Polné. Bezprostředně pod jeho hrází přijímá Šlapánka i další větší přítok, Ochozský potok. Po prohlídce města jsem se vyhoupl na hranu údolí a po ní šlapal do Věžnice. Po obou stranách silnice se prostírala pole, vpravo sbíhala k říčce a za ní šplhala do protějšího svahu. Na začátku jsem si mohl prohlédnout naposledy panorama Polné, na konci mi vše skryl les. V něm se mi schoval i rybník Kukle, který kromě Šlapánky napájí vodou také Skrýšovický potok. Z Věžnice jsem pokračoval mělkým údolím říčky stíněným stromy. Zastavil jsem se u kamenného mostu, údajně někdy z 15. století. Těsně nad ním Šlapánku přehrazoval splav a část vody odváděl náhon k Lutriánovu mlýnu. Nad splavem se Šlapánka spojovala se svým největším přítokem – Zlatým potokem. O dva kilometry níž jsem se zastavil ve Šlapánově, ve středověku jednom z hornických městeček. Šlapánka tu přijímala další ze svých větších přítoků, Pozovický potok. Ze Šlapánova jsem zdolal zčásti lesem, zčásti v polích nekonečný kopec do Vysoké. Jen v jednom místě při přejezdu drobného potoka jsem si chvíli vydechl. Nad Vysokou se mi otevřely panoramatické pohledy na Havlíčkův Brod. Za vesnicí jsem odbočil polní cestou do Mírovky. Přes dva drobné kopce jsem se potom dostal k ústí Šlapánky do Sázavy na okraji Havlíčkova Brodu. (červen 2009)

05podpolnou.jpg (76775 bytes)

Pod Polnou

 

06veznice.jpg (77195 bytes)

Věžnice

 

07zlaty.jpg (76316 bytes)

Ústí Zlatého p.

 

08lutrian.jpg (76500 bytes)

Lutriánův most u Věžnice

12sazava.jpg (77018 bytes) 11brod.jpg (76846 bytes) 10mirovka.jpg (77138 bytes) 09slapanov.jpg (76493 bytes)

Ústí do Sázavy u Havlíčkova Brodu

Havlíčkův Brod

Mírovka

Šlapánov