SITKA

 

01knezpole.jpg (76473 bytes) 02veveri.jpg (87680 bytes) 03huzova.jpg (77197 bytes) 04brezina.jpg (78100 bytes)

Okolí Rýžoviště

Veveří

Huzová

Ústí Březiny

Pramen: z. od Rýžoviště, 668 m n. m.

Ústí zleva do: Oskavy u Chomoutova, 215 m n. m.

Délka: 35,0 km

Plocha povodí: 118,8 km2

Nejdelší přítoky: Grygava (10,8 km), Sprchový p., Březina, Arnoltický p.

 

V Chomoutově jsem odbočil na polní cesty a uprostřed polí vyhledal soutok Oskavy a Sitky. Bezprostředně k němu jsem musel kousek po posečené mezi na okraji pole. Jen o kousek výš měl být soutok Sitky a Grygavy. Jenže ten se skrýval někde uprostřed obilného pole a žádná cesta kolem něj nevedla. Ač nerad, vypustil jsem jej. Vrátil jsem se do Chomoutova. Z něj jsem šlapal po místních silnicích uprostřed plochých polí a říčku ztratil z dohledu. Nad východním a zčásti nad severním obzorem se zvedal nízký hřeben kopců. K říčce jsem se dostal dvakrát a pokaždé s trochou nadsázky vypadala jako odvodňovací kanál uprostřed polí. Výraznými dominantami města Šternberk jsou původně gotický hrad a barokní kostel Zvěstování Panny Marie, který patřil k augustiniánskému klášteru. Nad městem se jako mávnutím kouzelného proutku změnila krajina. Ne příliš vysoké zalesněné kopce vymezily říčce jen úzké údolí. Ze Šternberku do Horního Žlebu mě cyklotrasa vedla po místní silnici, nad ním asfaltovanou lesní cestou a od ústí Březiny cestou štěrkovou. Říčka tekla ne příliš širokým korytem mezi nízkými břehy přes kamenité dno. U Huzové les na svazích vystřídaly pole a louky. Kolem Arnoltického potoka jsem nejprve lesem, potom v polích od jeho ústí do Sitky stoupal do Arnoltic. Za nimi jsem se přes kopec překulil do Veveří. Vesnici tvořilo několik chalup rozptýlených v nízkém svahu nad říčkou. Na horním konci jsem zastavil. Přes úzký pás pastviny jsem sestoupil k soutoku Sitky s drobným potokem. Sitka výš stoupala úzkým pásem luk vklíněným do lesa kolem hájovny. Já se znovu přidržel přítoku. Ve svahu nad potokem jsem po okraji lesa dojel do Kněžpole. Kousek za vesnicí jsem odbočil po červené turistické značce do zdánlivě prudkého kopce na louku. Sotva znatelné koleje na kraji lesa vystřídala upravená cesta. I spád se zmírnil. Značku jsem opustil a v nejvyšším bodě cesty potkal potok Sitku. Odstavil jsem kolo a pěšky se vydal hledat do lesa její pramen. Na rozhraní lesa a pastviny byla mez, u jejího úpatí ležel betonový pražec a z pod něj přirozeně vytékal potok. Byl jsem u cíle, u pramene říčky. (červen 2014)

05mutkov.jpg (76504 bytes)

Okolí Mutkova

 

06horni.jpg (76465 bytes)

Horní Žleb

 

07dolni.jpg (76395 bytes)

Dolní Žleb

 

08sternberk.jpg (76455 bytes)

Šternberk

12chomoutov.jpg (76452 bytes) 11benatky.jpg (76455 bytes) 10stadlo.jpg (77902 bytes) 09sprchovy.jpg (76514 bytes)

Ústí do Oskavy u Chomoutova

Benátky

Stádlo

Ústí Sprchového p.