ZLATÝ POTOK

 

01libin.jpg (77144 bytes) 02ovesne.jpg (76246 bytes) 03chroboly.jpg (77171 bytes) 04klepsch.jpg (76292 bytes)

Okolí Skříněřova

Ovesné

Okolí Chrobol

Keplův mlýn

Pramen: s. od Skříněřova, 910 m n. m.

Ústí zprava do: Blanice u Blanice, 429 m n. m.

Délka: 35,5 km

Plocha povodí: 92,4 km2

Nejdelší přítoky: Hracholuský p., Chrobolský p., Záhořský p., Luční p.

 

Z Libína jsem s pomocí turistických značek sjel k rozcestí Nad Sviňovicemi. Pod rozcestím značka mizela v údolí, já zůstal na asfaltované neznačené cestě po vrstevnici. V okamžiku, kdy jsem potkal potok, jsem zastavil. Potok se ztrácel mezi stromy ve stráni nade mnou a kus výš končil upravenou stružkou pod jinou lesní cestou. Byl jsem u pramene Zlatého potoka.

Asfaltovaná lesní cesta mírně klesala až k rozcestí Pod Jelení horou. Tam se mi otevřely louky a políčka nad Chroboly a potkal jsem také místní silničku. do Ovesného. Za Chroboly jsem se se zelenou turistickou značkou po upravené polní cestě dostal k prvnímu z mlýnů. Malá kotlina na soutoku Zlatého a Záhořského potoka se brzy zavřela a šlapal jsem úzkým údolím mezi zalesněnými svahy upravenou lesní cestou kousek ve stráni nad potokem. V okolí Frantol jsem se u skupiny dalších mlýnů potkal se silnicí a dvěma mosty. Menší z nich byl postaven z kamene v 19. století. Za posledním mlýnem jsem se znovu ponořil do lesa. Až u Vítějovic se krajina víc otevřela a kolem potoka se prostřela pole. Ta šplhala i do mírnějších svahů nad břehy. Koryto říčky se postupně rozšiřovalo a prohlubovalo, ztratily se z něj kameny a nahradil je písek. Socha ženy, těžko hádat, jestli Svobody nebo Vítězství, na vysokém podstavci nad křižovatkou dvou silnic označovala místo, kde se v květnu 1945 setkala sovětská a americká vojska. Za Hracholuskami jsem zkusil pokračovat neznačenou asfaltovanou cestou po břehu říčky, ale skončila slepě uprostřed pole a musel jsem se vracet. Níž po proudu jsem se mezi malými vesnicemi Protivec, Malý Bor a Šipoun zamotal uprostřed drobných návrší v polích. Pod Blaničkou jsem byl prakticky u konce cesty Zlatého potoka. Od mostu přes říčku jsem vystoupal do Čichtic. Za nimi jsem znovu odbočil na polní cestu. Když jsem odstavil kolo, mezi ohrazenými pastvinami jsem pěšinou došel na okraj strmého srázu a z něj se spustil k soutoku. Blanice se stáčela do pravého úhlu a Zlatý potok se zprava kolmo napojoval do jeho paty. (září 2012)

05klenovice.jpg (76584 bytes)

Okolí Klenovic

 

06frantoly.jpg (76148 bytes)

Okolí Frantol

 

07karlovice.jpg (76365 bytes)

Okolí Kralovic

 

08brdova.jpg (75980 bytes)

Pod Brdovou

12blanice.jpg (75876 bytes) 11sipoun.jpg (76691 bytes) 10protivec.jpg (76877 bytes) 09hracholusky.jpg (81666 bytes)

Ústí do Blanice u Blanice

Šipoun

Protivec

Hracholusky