DÍRENSKÝ POTOK

 

01chvalkov.jpg (76571 bytes) 02mnich.jpg (76464 bytes) 03hladovsky.jpg (76499 bytes) 04rosicka.jpg (76152 bytes)
Zdrojový rybník v Chválkově

Mnich

Ústí Hladovského p.

Rosíčka

Pramen: v Chválkově, 615 m n. m.

Ústí zprava do: Lužnice u Soběslavi, 404 m n. m.

Délka: 35,5 km

Plocha povodí: 116,2 km2

Nejdelší přítoky: Doňovský p., Mlýnský p., Těšínský p., Březinský p., Koutský p., Hladovský p.

 

Dírenský potok ústí do Lužnice u sportovního letiště na okraji Soběslavi. V úzkém klínu země mezi ním a Lužnicí vyrostla chatová osada a několik chalup si stouplo i na jeho pravý břeh. Z levého břehu Dírenského potoka jsem se k soutoku nedostal, z pravého jsem přes plot jedné chaty na soutok alespoň trochu viděl. Ze Soběslavi jsem celou cestu až k pramenu šlapal nahoru dolů proměnlivou krajinou vysočiny, kde se pole nepravidelně střídala s lesem a ne příliš hluboké údolí potoka jsem měl střídavě vpravo a vlevo. Kolem Podchlebovského mlýna mě z Chlebova k potoku přivedla neznačená polní cesta. U něj jsem se napojil na žlutou turistickou značku, po které jsem se polními cestami doskákal do Přehořova. Most v sousedních Kvasejovicích se zrovna stavěl znovu. Vedle byl postaven náhradní, přes který dopravu řídil kyvadlově semafor, a kousek výš lávka pro pěší. Z Kvasejovic jsem slepě odbočil do Hrušovy Lhoty. Ještě před vesnicí jsem odstavil kolo a přímo přes pole zamířil k soutoku Dírenského a Mlýnského potoka. Z Mezné jsem neznačenými polními cestami sjel k Máchovu mlýnu. V Dírné zámek na úpatí svahu hlídal hráz rybníka. Pod hrází byly postaveny rybí sádky, dnes prázdné. V Červené Lhotě jsem kromě tradičního obrázku na zámek uprostřed rybníka hledal i potok pod propustí. Přepadal přes nízkou skalku a i kus koryta níž byl skalnatý. Deštná je malé venkovské městečko. Vedle radnice zval leták do leteckého muzea a naproti ve stodole rodinného domu bylo provaznické muzeum. Pod městečkem jsem se zastavil u malého splavu pod soutokem Dírenského a Březinského potoka. Opouštěl jsem je kolem bývalé stáčírny minerální vody Deštenka. Ve Světcích se mi ústí drobného Koutského potoka ztrácelo pod podrostem. Asi o kilometr výš v Rosičce přijímal Dírenský potok další větší přítok Hladovský potok. Nad obcí Mnich nebylo možné přehlédnout monumentální památník nad hromadným hrobem dvanácti partyzánů, kteří zahynuli v nerovném boji s německou přesilou začátkem května 1945. V Chválkově jsem se prokousal k prameni. Pod silnicí vytékal z roury drobný potůček. Nad silnicí měl být rybníček. Byl však z větší části prázdný, jen nad výpustí se leskla větší louže vody. Rybníček sbíral svou vodu z houští ve svahu nad sebou. (září 2018)

05destna.jpg (75692 bytes)

Deštná

 

06lhota.jpg (75946 bytes)

Červená Lhota

 

07dirna.jpg (77221 bytes)

Sádky pod zámkem v Dírné

08macha.jpg (76406 bytes)

U Máchova mlýna

12sobeslav.jpg (76546 bytes) 11chlebov.jpg (77182 bytes) 10kvasejovice.jpg (76447 bytes) 09mlynsky.jpg (77502 bytes)

Ústí do Lužnice u Soběslavi

Okolí Chlebova

Kvasejovice

Ústí Mlýnského p.