VLKAVA

 

01ledce.jpg (77056 bytes) 02zercice.jpg (76416 bytes) 03jabkenice.jpg (76785 bytes) 04mrstin.jpg (77192 bytes)

Ledce

Okolí Žerčic

Památník B. Smetany v Jabkenicích

Rybník Mrštín u Kosořic

Pramen: v Ledcích, 255 m n. m.

Ústí zprava do: Labe u Hradištka, 178 m n. m.

Délka: 35,6 km

Plocha povodí: 237,0 km2

Nejdelší přítoky: Stračí p. (asi 12,5 km), Jabkenický p. (9,3 km), Dobrovka (8,7 km), Ovčárecký p. (asi 6 km), Svatojiřský p. (asi 6 km)

 

S Polabskou cyklotrasou jsem se po pravém břehu Labe přesunul z Nymburka k ústí Vlkavy. To bylo upravené jako několik metrů dlouhá betonová jímku, do níž říčka přepadala z asi metrové výšky. Asi o kilometr výš se z Vlkavy odděluje Farský potok, který je podle některých pramenů původním korytem řeky, meandruje asi tři kilometry Mydlovarským luhem a ústí do Labe samostatně. O další kilometr výš u hájovny ve zpustlém sadu ústí do Vlkavy Hluboký příkop. U Kostomlat jsem vyjel do plochých polí a ta mě následně provázela velkou část cesty. U Vápenska si soukromý majitel vybudoval dva menší rybníky. V okolí Zbožíčka jsem vyhledal ústí Stračího potoka. Nad obcí Straky se profil mírně zavlnil, na severu se objevil nízký, zčásti zalesněný hřebínek. U obce Vlkava říčka fakticky místní rybník obtékala. U Bratronic jsem uprostřed louky mimo cesty udělal obrázek na říčku pod železničním mostem. Z luk jsem se vymotal na okraji Újezdu. Na odbočce do Újezdce se téměř ze silnice dalo fotit ústí drobného Jabkenického potoka. Z Újezdce jsem využil místní polní cesty do Luštěnic. Z nich jsem se místní silničkou posunul do Voděrad. Na kraji vesnice uprostřed louky ústila do Vlkavy Dobrovka. V sousedních Kosořicích jsem našel polní cestu na hráz rybníka Mrštín. Polní cesta na druhém břehu vyústila na místní silnici do Charvátců. Přes ně jsem zamířil do Jabkenic. V místní hájovně žil několik let u své dcery skladatel Bedřich Smetana a dnes v ní bylo zřízeno Smetanovo muzeum. Z Jabkenic jsem se vrátil na trasu v Pěčicích. Ústí vyschlého Ovčáreckého potoka za vesnicí vymezovaly dva pravoúhlé betonové bloky. Vzápětí jsem se poněkud zamotal v neznačených místních cestách v malém lesíku. Na jeho severním okraji se mi uprostřed rákosí ztrácelo ústí Svatojiřského potoka. Kousek od něj jsem se přes lávku dostal na upravenou cestu do Žerčic. Nízký hřebínek, který se v předchozích kilometrech zdál daleko, se najednou zvedal v těsné blízkosti říčky. Ze Žerčic jsem zčásti v poli, zčásti v lese vystoupal do Ledců. Vlkava si v tomto úseku vytvářela mělké, ale přece jen znatelné údolí. V Ledcích byly tři rybníky vedle sebe, dva fakticky na vrstevnici a třetí pod nimi Jeden z horních rybníků byl vypuštěný a jeho středem se klikatil potok. Nad rybníkem vyvěral vedle jednoho z domů z podzemí. Tohle místo bylo fakticky pramenem Vlkavy. Výš byla jedinou stopou po potoku jen pumpa pod kostelem. (duben 2019)

05dobrovka.jpg (127454 bytes)

Ústí Dobrovky

 

06bratronice.jpg (76663 bytes)

Bratronice

 

07vlkava.jpg (76810 bytes)

Vlkava

 

08straky.jpg (75935 bytes)

Straky

12labe.jpg (76122 bytes) 11farsky.jpg (76548 bytes) 10kostomlaty.jpg (76588 bytes) 09straci.jpg (79346 bytes)

Ústí do Labe u Hradišťka

Oddělení Farského p.

Kostomlaty

Ústí Stračího p. u Zbožíčka