OPAVICE

 

01hermanovice.jpg (76863 bytes) 02zrod.jpg (76746 bytes) 03spalene.jpg (77195 bytes) 04holcovice.jpg (76965 bytes)

Heřmanovice

Heřmanovice

Spálené

Holčovice

Pramen: na jz. svazích Příčného vrchu u Heřmanovic, 850 m n. m.

Ústí zleva do: Opavy v Krnově, 311 m n. m.

Délka: 35,7 km

Plocha povodí: 195,4 km2

Nejdelší přítoky: Ježnický p., Kobylí p., Valštejnský p., Solný p., Komorský p., Tisová

 

Na severním okraji Krnova jsem vyhledal soutok Opavy a Opavice. Obě řeky tekly umělým lichoběžníkovým korytem s travnatými břehy po oblázkovém dně. Po asfaltovém chodníku jsem se alejí stromů vydal proti proudu Opavice. Můstek mě upozornil na ústí potoka Mohla. Za městem se vpravo od cesty rozložily zahrádky, vlevo se prostřelo nevelké pole pod nízkým svahem. O kus výš začaly Opavici lemovat tabule s nápisem: „Státní hranice prochází středem hraničního toku.“ Postupoval jsem zvolna vpřed, střídal vesnice s krátkými úseky v polích. V Krásných Loučkách jsem mezi soukromými zahradami pozoroval ústí Kobylího potoka jen z velké dálky. V Linhartovech mě zaujal barokní zámeček sloužící nejrůznějším výstavám, v Opavici boží muka postavená bezprostředně na břehu, od kterých sestupovaly schody do vody. Na horním konci obce Opavice přestala být hraniční řekou. Kolem poledne jsem dorazil do Města Albrechtic. Nad nimi se charakter údolí změnil. Z obou stran je těsně sevřely ne příliš vysoké zalesněné kopce. Říčku provázela silnice a téměř pořád rozptýlená zástavba se zahradami a loukami. I koryto zůstávalo uměle upravené. Někdy si hrálo na přirozené, jindy mělo kolmé betonové stěny. Jak jsem postupoval výš, postupně se zužovalo. Vyfotil jsem si i ústí několika větších přítoků: Valštejnského potoka (pod silnicí), Solného potoka (uprostřed býlí na úpatí svahu) a Tisové (přímo na špici stál domek). Jen u Komorského potoka jsem měl smůlu. V jeho ústí stál malý soukromý kemp. Tak jsem se postupně prokousal do Heřmanovic. Tady, kousek pod pramenem, údolí končilo a začalo ostřejší stoupání. Na horním konci vsi mi soukromá zahrada uzavřela přístup k soutoku dvou zdrojnic říčky. Nad vesnicí část svahů obnažovaly pastviny, nad nimi rostl les. Silnička si na rozvodí dvou potoků pomohla malými serpentinami. V jedné ze zatáček jsem odstavil kolo a pěšky se pustil do louky. Luční pramen Opavice byl sestaven ze tří kamenů (na dvou základových kamenech byl třetí položen jako překlad) a sloužil jako napajedlo pro dobytek. Takže zatímco všude kolem rostla tráva, jeho bezprostřední okolí bylo zdupané na holou hlínu. Počátky potoka provázely v pravidelných rozestupech betonové skruže. Bylo zajímavé, že nejen směrem dolů do údolí, ale i nahoru k hranici lesa. (červenec 2014)

05solny.jpg (77456 bytes)

Ústí Solného p.

 

06valstejnsky.jpg (76854 bytes)

Ústí Valštejnského p.

 

07albrechtice.jpg (76891 bytes)

Město Albrechtice

 

08mesto.jpg (76072 bytes)

Město Albrechtice

12opava.jpg (77287 bytes) 11krnov.jpg (76284 bytes) 10chomyz.jpg (76037 bytes) 09opavice.jpg (76640 bytes)

Ústí do Opavy v Krnově

Krnov

Chomiąża

Opawica