MARTINICKÝ POTOK

 

01slovenice.jpg (76355 bytes) 02lhota.jpg (76881 bytes) 03savrda.jpg (76672 bytes) 04kresin.jpg (76639 bytes)

Pramenný rybník ve Slavětíně

Dolní Lhota

Šavrdův mlýn u Štědrovic

Křešín

Pramen: ve Slavětíně, 635 m n. m.

Ústí zleva do: Želivky ve v. n. Švihov, 377 m n. m.

Délka: 36,2  km

Plocha povodí: 116  km2

Nejdelší přítoky: Suchý p., Pekelský p, Košetický p., Smrdovský p., Mohelnice, Lukavecký p., Hornolhotský p.

 

Z Hroznětic jsem sjel k přehradě Švihov na Želivce. Břeh lemoval les přerušený čerstvou pasekou. Přes ni se otevíral výhled na přehradu se skalnatými břehy i dvoupodlažní most u Píště. O kousek níž jsem na okraji malé pastviny vpravo odstavil kolo a pěšky se ponořil do lesa vlevo. Na okraji prudkého srázu jsem stál proti soutoku Želivky a Martinického potoka. Obě řeky byly vzduty přehradou a v posledních metrech tekly prakticky souběžně, až v závěru se Martinický potok stáčel mírně vpravo.

Na dolním toku bylo údolí Martinického potoka úzké, hluboké a zalesněné. Z Hroznětic do Senožat jsem se přes ně zhoupl tam, ze Senožat do Syrova zpátky. Ze Syrova jsem zkusil místní vrstevnicovou cestu. Krátce ji přerušilo příčné údolí místního potoka. Dolů k říčce se od cesty svažovaly louky, její břehy lemoval pás lesa. Nad cestou se táhl pás pole. Na křižovatce u osamělého křížku jsem slepě odbočil k ústí Pekelského potoka. Od křížku jsem posléze doskákal polní cestou do Onšova. Pod Onšovem jsem se svezl po břehu. Kousek od místa, kde jsem se od něj znovu odrazil vzhůru do kopce, ústil do říčky Košetický p. Sotva jsem se dotkl horního okraje údolí v Košeticích, už jsem zase sjížděl zpátky k vodě. Říčka strádala nedostatkem vody a pod mostem jen úzká stružka kolem břehu obtékala velký ostrov trávy. Na druhém břehu jsem z Chýstovic do Křešína fakticky šlapal po vrstevnici nad údolím. To nadále zůstávalo úzké, jen svahy už nebyly tak prudké jako na dolním toku. Na levém, vnitřním břehu se dolů zvolna svažovala pole, protější, prudší svah porůstal les. I nad korunami stromů byla vidět pole na mírném svahu. Pod Jedlinou říčku místo mostu překonával brod. V Křešíně ústila do Martinického potoka Mohelnice. A opět v polích nad údolím jsem pokračoval mírně nahoru do Štědrovic. Pod vesnicí se mi u Šavrdova mlýna ústí Lukaveckého potoka ztratilo uprostřed džungle všelijakého býlí a nízkých keřů. Ze Štědrovic jsem pospával uprostřed mírně zvlněných polí přes Čáslavsko a Novotínky do Dolní Lhoty. Z Dolní Lhoty jsem se neznačenou místní cestou přes drobné návrší nahoru lesem, dolů v polích překulil k rekreačnímu středisku, ve které se proměnil Smrčenský mlýn. Z něj jsem v polích vystoupal do Slavětína. Drobná stružka Martinického potoka kousek pod pramenem je rozdělovala na dvě poloviny. Přímo ve vsi potok vytékal z malého rybníčku. (červenec 2019)

05jedlina.jpg (76187 bytes)

Jedlina

 

06borek.jpg (76788 bytes)

Borek

 

07onsov.jpg (77042 bytes)

Onšov

 

08jiricky.jpg (77036 bytes)

Jiřičky

12vojslavice.jpg (91500 bytes) 11senozaty.jpg (76618 bytes) 10mestys.jpg (77862 bytes) 09syrov.jpg (76638 bytes)

Ústí do Želivky ve v. n. Švihov u Hroznětic

Senožaty

Senožaty

Syrov