ROKYTKA

 

01mukarov.jpg (76234 bytes) 02radosovice.jpg (76853 bytes) 03nedvezi.jpg (76908 bytes) 04kralovice.jpg (76826 bytes)

Okolí Tehovce

Radošovice

Nedvězí

Královice

Pramen: jz. od Tehovce, 453 m n. m.

Ústí zprava do: Vltavy v Praze-Libni, 182 m n. m.

Délka: 36,2 km

Plocha povodí: 140,0 km2

Nejdelší přítoky: Hostavický p., Svépravický p., Říčanský p. (21,0 km), Běchovický p.

 

Rokytka ústí do jednoho z ramen Vltavy blízko libeňského přístavu. Toto rameno uzavírají z jižní strany obrovská kovová vrata. I v ústí Rokytky je připravena betonová konstrukce, do níž je v případě povodní možné zasunout zábrany. V prvních kilometrech říčka tekla menšími příměstskými parčíky s rekreačními zónami, sportovními i dětskými hřišti; domy města zůstávaly pouze jako kulisa v pozadí. Po jejím břehu vedla upravená cyklostezka. Z ulice Pod Smetankou jsem se protáhl úzkou stezkou pod zalesněným svahem k opuštěnému a polorozpadlému areálu nějaké továrny. Když jsem jej objel, byl jsem u Kyjského rybníka. Od něj jsem se ulicemi města promotal do ulice Hodějovské. A znovu jsem šlapal úzkou stezkou mezi zalesněnými svahy. O kousek výš se údolí rozšířilo do nevelké louky. Spíš jsem tušil, že pod vysokou trávou Rokytka meandruje, vytváří spolu se svými přítoky Svépravickým a Hostavickým potokem malé tůňky a mokřady. To potvrzoval i dřevěný chodník položený napříč touto loukou. O kousek výš vznikl zatopením pískovny v malém hájku rybník Pískovna. Vlastně jen pohledem přes jeho hladinu jsem viděl klasická panelová sídliště. A znovu jsem se proplétal ulicemi města, tentokrát v Dolních Počernicích. Vpravo mezi stromy probleskovala hladina Počernického rybníka. V malém hájku mezi Počernicemi a Běchovicemi jsem se zastavil u ústí Říčanského potoka, nejdelšího přítoku Rokytky. Z Běchovic jsem se houpal v mírně zvlněných polích po místních silnicích přes další vesnice na východním okraji Prahy Koloděje, Královice a Nedvězí do Říčan. Rokytka tekla vlevo mělkým zářezem zarostlým stromy. Nad Říčanami jsem se po upravených lesních cestách dostal na okraj Tehovce k pramenu říčky. Místní turisté za něj označili soutok dvou drobných zdrojnic, fakticky vyústění melioračních drenáží ze sousedního pole, těsně vedle cesty. (červenec 2016)

05kolodeje.jpg (77839 bytes)

Koloděje

 

06ricansky.jpg (84176 bytes)

Ústí Říčanského p. u Běchovic

 

07mez.jpg (76415 bytes)

Praha-Běchovice, ul. Ke Třem mostům

 

08pocernice.jpg (76904 bytes)

Počernický rybník

12liben.jpg (76612 bytes) 11ragby.jpg (76580 bytes) 10smetanka.jpg (76166 bytes) 09kyje.jpg (76538 bytes)

Ústí do Vltavy v Praze-Libni

Praha, ul. Jana Přibíka

Praha, ul. Pod Smetankou

Praha-Kyje