ŘÍČKA

3

 

Okolí Bukovinky

3

 

Ústí Malé Říčky

3

 

Propadání v okolí Ochozu

666

Ústí do Litavy

v Měníně

Pramen: v okolí Bukovinky, 470 m.n.m.

Průběh toku: Na horním toku Říčka protéká Moravským krasem a na několik kilometrů se ztrácí do podzemí, v jejím okolí je několik jeskyní. Její dolní tok v roce 1805 odděloval armády tří císařů před bitvou u Slavkova.

Ústí zprava do: Litavy v Měníně, 185 m.n.m.

Délka: 36,5 km

Plocha povodí: 145 km2

Výlet: červen 2008

Jeskyně Pekárna

5

6

Telnice

Vodní nádrž

Pod Hrádkem

5

6

Sokolnice

Podolí

5

4

 

Mohyla míru u Prací

4

 

Ponětovice

4

 

Šlapanice