ŘÍČKA

 

01bukovinka.jpg (88113 bytes) 02lhotka.jpg (76434 bytes) 03propadani.jpg (82735 bytes) 04pekarna.jpg (77002 bytes)

Okolí Bukovinky

Ústí Malé Říčky

Propadání v okolí Ochozu

Jeskyně Pekárna

Pramen: sz. od Račic, 470 m n. m.

Ústí zprava do: Litavy u Měnína, 185 m n. m.

Délka: 36,5 km

Plocha povodí: 144,9 km2

Nejdelší přítoky: Rokytnice (asi 12,5 km), Hostěnický p., Ochozský p., Malá Říčka

 

Říčka ústí do Litavy pod Měnínem. Z Měnína jsem se rovinou polí posunul nejprve do Telnice a pak do Sokolnic. V Telnici si nějaký zahrádkář sestrojil velké kolo, aby mohl vodou z říčky zalévat zahradu. V Sokolnicích se místní novogotický zámeček ukrýval uprostřed parku. Z vesnice jsem vystoupal na Pratecký kopec. Mohyla míru na jeho vrcholu stojí v místech, odkud v prosinci 1805 řídili bitvu s Napoleonem rakouští a ruští generálové. Z Prací pod kopcem jsem se přes drobné návrší překulil do Ponětovic. Pod vesnicí se mi soutok Říčky s Rokytnicí ukrýval v bujném podrostu. Na okraji sousedních Šlapanic prostý žulový kvádr s pohozeným lékařským pláštěm připomínají, že tu v roce 1805 po bitvě sídlil ústřední francouzský lazaret. Z města jsem vyšplhal na Žuráň. Napoleonovo velitelské stanoviště z roku 1805 dnes připomíná kamenný kvádr s rozloženou mapou bojiště ve stínu čtyř dubů. Ze Žuráně jsem sjel do Podolí. Za vesnicí otevřenou krajinu polí vystřídalo úzké údolí mezi nízkými zalesněnými svahy. Po dalším kilometru jsem se dotkl okraje Líšně a začínalo Mariánské údolí, oblíbený výletní cíl Brňanů. V dolní části údolí vodu Říčky zadržovaly tři nádrže. V horní části jsem se zastavil u jeskyně Pekárna a Ochozské, našel místo, kde Říčka vytéká z podzemí i kde se do něj propadá. Všechna romantika skončila po asi jedenácti kilometrech u malého rybníku pod hájovnou Hádek. Za ní se údolí nepatrně rozšířilo, pod jedním ze svahů vedla kolem chat asfaltovaná cesta, na březích Říčky se prostřely louky. Po asi pěti kilometrech jsem v lese vyhledal její soutok s Malou Říčkou. U soutoku jsem asfalt opustil a neznačenou lesní cestou se kolem jedné ze zdrojnic vyškrábal do Bukovinky. Z ní jsem pokračoval po silnici směrem na Račice. První lesní cestou jsem odbočil vpravo. Cesta se stáčela obloukem kolem horního okraje malé úžlabiny vytvořené poměrně vydatným potokem. Nad cestou se potok ztrácel v mokrém listí. Byl jsem u cíle, u pramene Říčky. (červen 2008)

05muchovka.jpg (76155 bytes)

Vodní nádrž Pod Hádkem

 

06podoli.jpg (76025 bytes)

Podolí

 

07slapanice.jpg (76099 bytes)

Šlapanice

 

08ponetovice.jpg (82906 bytes)

Ústí Rokytnice u Ponětovic

12menin.jpg (76639 bytes) 11telnice.jpg (77365 bytes) 10sokolnice.jpg (76274 bytes) 09mohyla.jpg (75710 bytes)

Ústí do Litavy v Měníně

Telnice

Sokolnice

Mohyla míru u Prací