BOBRAVA

 

01pramen.jpg (96675 bytes) 02rudka.jpg (76849 bytes) 03bila.jpg (95833 bytes) 04habrina.jpg (86137 bytes)

Okolí Rudky

Rudka

Ústí Bílé vody

Ústí Habřiny

Pramen: sz. od Rudky, 495 m n. m.

Ústí zprava do: Svratky u Popovic, 187 m n. m.

Délka: 36,8 km

Plocha povodí: 187,4 km2

Nejdelší přítoky: Troubský p. (10,4 km), Zlatý p., Říčanský p. (asi 12 km), Habřina (9,3 km), Bílá voda (10,6 km)

 

U Popovic jsem v polích vyhledal ústí Bobravy do Svratky. Od něj jsem se vydal proti proudu říčky vzhůru. Z vesnice jsem po místní silnici dojel k zahrádkářské kolonii a u ní odbočil na lesní cestu. Vlevo se nade mnou zvedal nízký zalesněný svah, vpravo za říčkou stoupala do mírného svahu pole. Na začátku jejich místo zabrala průmyslová zóna, na konci je vystřídaly Želešice. Nad nimi se údolí uzavřelo. V sousedství vesnice vylámali lidé do jednoho ze svahů kamenolom. Bobrava meandrovala na malých loučkách pod zalesněnými svahy. Tu a tam se mezi stromy objevila nějaká chata. U Anenského mlýna pod Ořechovem ústil do Bobravy Troubský potok. Dál jsem pokračoval střídavě lesní cestou, střídavě pěšinou v trávě až do Radostic. Jedinými výspami civilizace byly mlýny. V Radosticích jsem se vrátil na silnici. Nad vesnicí v 19. století přehradil údolí z větší části železniční násep a paradoxně pod ním vznikla malá bažina. Plochými loukami mezi nízkými zalesněnými svahy jsem šlapal až do Tetčic. Cestou jsem minul kamenolom, Omice a malý hospodářský dvůr. Z Tetčic jsem do Rosic využil asfaltovanou cyklostezku souběžnou se železniční tratí. Pod rosickým zámkem pomáhají říčku zformovat dva přítoky: Habřina a Říčanský potok. Za Rosicemi jsem šlapal ještě kousek uprostřed polí mezi nízkými svahy k soutoku Bobravy s Bílou vodou. U soutoku jsem odbočil na asfaltovanou lesní cestu. Široké údolí skončilo, Bobrava se proměnila v drobný potůček ve svahu. Po zhruba čtyřech kilometrech mě místní cyklotrasa dovedla do Litostrovi. Znovu jsem několik kilometrů šlapal v polích. V Rudce na potoce postavili malý rybník. Nad obcí jsem z lesní cesty mezi stromy sledoval spíš úžlabinu než potok. Končila na křižovatce s asfaltovanou lesní cestou. Na jedné straně cesty se pod můstkem lesklo několik louží, na druhé se dalo sotva najít uprostřed trávy suché koryto. Tohle místo se dá označit za pramen Bobravy. Asfaltovaná lesní cesta vyústila na silnici kousek před Domašovem. (duben 2008)

05mesto.jpg (76693 bytes)

Rosice

 

06rosice.jpg (77104 bytes)

Rosice

 

07omice.jpg (75788 bytes)

Omice

 

08radostice.jpg (76165 bytes)

Radostice

12popovice.jpg (76958 bytes) 11zelesice.jpg (76063 bytes) 10novy.jpg (85925 bytes) 09spaleny.jpg (76108 bytes)

Ústí do Svratky u Popovic

Želešice

Pod Novým mlýnem

U Spáleného mlýna