LUBINA

 

01radhost.jpg (76772 bytes) 02siberie.jpg (78759 bytes) 03frenstat.jpg (76929 bytes) 04lomna.jpg (76471 bytes)

Úbočí Radhoště

Ústí Rokytné

Frenštát pod Radhoštěm

Ústí Lomné

Pramen: na sz. svahu Radhoště nad Trojanovicemi, 740 m n. m.

Ústí zprava do: Odry u Košatky nad Odrou, 222 m n. m.

Délka: 37,1 km

Plocha povodí: 194,1 km2

Nejdelší přítoky: Trnávka (8,2 km), Klenos, Kopřivnička, Lubinka, Tichávka (12,7 km), Lichnovský p., Bystrý p., Lomná (9,1 km), Rokytná, Radhoštnice

 

Alternativní trasou k modré turistické značce jsem ze sedla Pindula nad Trojanovicemi vyšplhal na křižovatku lesních cest pod vrchem Kaní. Z ní jsem odbočil neznačenou cestou do lesa a ještě notný kus stoupal vzhůru. Překřížil jsem dva suché žleby, v jednom se lesklo trochu vody. Z kopce dolů mě sváděly spíš vyjeté koleje než cesta. O kus výš jsem minul další zářez drobného potoka a o něco později snad už přesně podle mapy zastavil nad pramenem. Pode mnou spadala dolů příkrá stráň, kousek západně střídalo smrkový les těžko prostupné listnaté mlází a maliní. Prochodil jsem stráň křížem krážem, ale žádný náznak potůčku, natož pramene nenašel. Za pramen Lubiny jsem si nakonec označil onu studánku, kterou jsem minul asi dvě stě metrů západně na druhém okraji mlází.

Stejnou cestou jsem se vrátil do sedla Pindula a z něj se nejprve lesem, později loukami s rozptýlenými chalupami spustil po hlavní silnici dolů do Frenštátu. Ve městě jsem kromě jiného vyhledal soutok Lubiny a Lomné. Z Frenštátu jsem stále po hlavní silnici sjížděl plochou loukou obklopenou ze tří stran vysokými zalesněnými svahy. Na okraji Vlčovic mě ploty soukromých zahrad nepustily k soutoku Lubiny a Tichávky. Ve vesnici také začínala asfaltovaná cyklostezka, která břeh řeky sledovala až do Petřvaldu. V dalších kilometrech jsem zalesněné kopce definitivně nechal za zády a šlapal otevřenou, mírně zvlněnou zemědělskou krajinou. Říčka se schovávala ve stínu pásu stromů. Byla zdánlivě široká, ale mělká, s kamenitým dnem a tekla většinou uměle upraveným korytem. Na její břeh se místy vmáčkly zahrádky s malými chatičkami. Z pravidelného rytmu mě na chvíli vytrhla prohlídka města Příbor. V Petřvaldu jsem opustil cyklotrasy a pokračoval po místních silnicích. Předposlední obrázek jsem dělal v ústí Trnávky. Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se spojují široká a mělká Lubina s užší a hlubší Trnávkou. Poslední vesnicí na toku byla Košatka. Za ní mě kolem řeky vedla polní cesta. Nakonec jsem posečenou loukou objížděl obilné pole. Cestou jsem míjel tůňku slepého ramene. V ústí Lubiny jsem byl překvapen. Z mělké a dravé říčky najednou byla hluboká a vážná, směle konkurovala Odře. (červen 2014)

05lichnov.jpg (77289 bytes)

Lichnov

 

06lubinka.jpg (76476 bytes)

Ústí Lubinky

 

07vetrkovice.jpg (77475 bytes)

Větřkovice

 

08koprivnicka.jpg (76460 bytes)

Ústí Kopřivničky

12odra.jpg (77092 bytes) 11trnavka.jpg (75969 bytes) 10skotnice.jpg (76776 bytes) 09pribor.jpg (76523 bytes)

Ústí do Odry u Košatky n. O.

(květen 2012)

Ústí Trnávky

 

Skotnice

Příbor