LUČINA

 

01prasiva.jpg (77308 bytes) 02dobratice.jpg (77610 bytes) 03vojkovice.jpg (76467 bytes) 04zermanicka.jpg (78229 bytes)

Úbočí Prašivé

Dobratice

Ústí Žermanického přivaděče u Vojkovic

Žermanická přehrada

Pramen: na sz. svazích Prašivé nad Dobraticemi, 580 m n. m.

Ústí zprava do: Ostravice v Ostravě, 205 m n. m.

Délka: 37,3 km

Plocha povodí: 197,1 km2

Nejdelší přítoky: Horní Datyňka, Dolní Datyňka, Sušanka, Pazderůvka, Řezník

 

V Podlesí jsem odbočil kolem potoka do kopce. Zhruba ve třech čtvrtinách jsem musel nechat kolo stát, protože cesta dál nevedla. Nakonec jsem se zastavil pod lesní cestou. Pod ní Lučina vyvěrala z velké železné roury. Z Podlesí jsem loukami a poli sjel přes Dobratice do Vojkovic. Na okraji vesnice pod křižovatkou s hlavní silnicí do Lučiny ústil umělý kanál přivádějící vodu z Morávky. Přirozené koryto od této chvíle nahradily betonové panely. Lučina se mi vpravo skryla do malého lužního lesíka, vlevo šplhala do nízké stráně pole. Spoustu drobných usedlostí rozptýlených v krajině spojovala téměř nepřehledná síť úzkých asfaltových cest. Pro mě ji rozpletla červená turistická značka. Kolem obce Lučina mezi stromy vlevo tu a tam vykoukla hladina Žermanické přehrady. Pod její kamennou hrází Lučina pokračovala jako poměrně široká, byť mělká říčka opět přirozeným korytem. V Žermanicích se mi její soutok s Pazdernou skrýval uprostřed podrostu mezi zahradami. A stále mezi rozptýlenými usedlostmi po převážně místních cestách jsem se mírně zvlněnou zemědělskou krajinou dostal až do Havířova. Havířov je ukázkou stalinského urbanismu u nás. Architekti využili prvky nejrůznějších historických slohů a zakomponovali je do moderní panelové zástavby. Pod městem se u bývalého mlýna Lučina spojovala se Suchou. V dalších kilometrech jsem šlapal po chodníku na okraji rušné čtyřproudové silnice vlastně v protisměru. Když jsem si Lučinu asi o dva kilometry dál pod železničním mostem vyfotil, bylo umění tuto silnici přejít na druhou stranu. Za Šenovem jsem se houpal v drobných kopcích uprostřed polí. Za další skupinou chalup se místní zanedbaná cesta přimkla pod zalesněným svahem vpravo na okraj čtyřproudové silnice. I díky tomu jsem opět nic neviděl z ostravské Nové huti. V Radvanicích jsem chvíli bloudil, než jsem našel přístup k řece. Odsud jsem už klidnější klasickou silnicí stoupal do mírného kopce nejprve mezi domy, později malým lesíkem až ke slezskoostravskému hradu. Pod ním Lučina ústí do Ostravice. (září 2008)

05pazderuvka.jpg (76536 bytes)

Ústí Pazderůvky

 

06bludovice.jpg (77027 bytes)

Dolní Bludovice

 

07havirov.jpg (78085 bytes)

Havířov

 

08sumbark.jpg (76783 bytes)

Šenov

12ostravice.jpg (76830 bytes) 11ostrava.jpg (76659 bytes) 10radvanice.jpg (76980 bytes) 09bartovice.jpg (77477 bytes)

Ústí do Ostravice v Ostravě

Slezská Ostrava

Radvanice

Bártovice