ČERNOVICKÝ POTOK

 

01cernovice.jpg (76382 bytes) 02mestys.jpg (76485 bytes) 13zamecky.jpg (76593 bytes) 03javornicka.jpg (76800 bytes) 04papirna.jpg (77233 bytes)

Okolí Svatavy

Černovice

Černovice

Ústí Javorničky

Papírna

Pramen: sv. od Svatavy, 638 m n. m.

Ústí zprava do: Lužnice v Soběslavi, 403 m n. m.

Délka: 38,0 km

Plocha povodí: 137,3 km2

Nejdelší přítoky: Katovský p., Kamenitý p., Brusník, Vlčevecký p., Hojovický p., Javornička

Pod myslivnou Lhotka u Svatavy pomáhá Černovickému potoku sbírat vodu několik malých rybníčků nad sebou. První byl prázdný, jen nízké hráze vymezovaly jeho plochu. Druhý byl poloprázdný. Jindy hlavní zdrojnice shora byla suchá. Rybníček napájel drobný pramínek z boku. Měřil sto, dvě stě metrů a končil pod nízkou mezí, nad kterou se dalo tušit pole. Tento pramínek by měl být hlavním pramenem Černovického potoka. Od rybníčku jsem sjel lesní cestou do Černovic, malého městečka zapomenutého na vysočině. Na jeho okraji stál dole u potoka opravený barokní zámek, dnes účelově využitý. Zámeckým parkem jsem pokračoval po proudu potoka dolů. Na okraji parku stál první z řady mlýnů na toku. Od něj mě polní cesta přivedla na místní silnici. Houpal jsem se po ní v mírných kopcích nahoru dolů do obce Mlýny a nepravidelně sbíral obrázky. Poprvé jsem zastavoval u dalšího mlýna. Podruhé mi oba pokusy dostat se zprava k ústí Hojovického potoka uzavřely brány soukromého pozemku. Potřetí jsem u výjezdu další z polních cest našel ústí Vlčeveského potoka. Nakonec jsem o pár kilometrů níž udělal obrázek v obci Mlýny. Z Mlýnů jsem se rozbitou polní cestou vrátil kus proti proudu k ústí drobného Hojovického potoka zleva. Kolem malého rybníčku vybudovaného na přítoku jsem se potom dokodrcal do Psárova. Z něj jsem po místní silnici zdolal těžký kopec přes Tříklasovice do Předboře. Silnice před vesnicí vedla po hrázi rybníka. Z Předboře jsem znovu šlapal v drobných kopcích uprostřed polí střídaných nepravidelně ostrůvky lesa. Před Tučapy jsem odbočil slepě do Budislavi. Upravený barokní zámek ve vsi dnes slouží domovu důchodců. Přes vesnici tekl potok umělým kamenným korytem, které bylo hodně široké, pod ní se zúžil zhruba na polovinu a ztrácel se v trávě. Tučapy mi připomínaly malé městečko. Pod vesnicí byl další z přítoků, Kamenitý potok, vyschlý a nemělo cenu hledat jeho ústí. Ústí Katovského potoka pod Dvorci se mi ztratilo v rákosí podmáčené louky nad dalším z rybníků. Z Dvorců jsem se asfaltovanou polní cestou nad údolím dostal k barokní kapli Dobrá Voda. Podle informační tabule nad zdejším sirným pramenem bývaly v 17. a 18. století malé lázně. Asfaltová cesta mě přivedla do Sedlečku. Pod ním údolí překlenoval dálniční most. V Soběslavi Černovický potok vytvářel kolem města ze tří stran vodní příkop, než zaústil do Lužnice. Obě řeky vzdouval blízký splav s malou vodní elektrárnou a dával jim nepřirozeně velkou šířku a hloubku. (září 2018)

14hojsovicky.jpg (77035 bytes)

Ústí Hojovického p.

05mlyny.jpg (76791 bytes)

Mlýny

06predbor.jpg (76832 bytes)

Předboř

07budislav.jpg (76828 bytes)

Budislav

11luznice.jpg (76940 bytes) 12sobeslav.jpg (76887 bytes) 10sedlecko.jpg (77480 bytes) 09dobravoda.jpg (76359 bytes) 08tucapy.jpg (76865 bytes)
Ústí do Lužnice v Soběslavi

Soběslav

Sedlečko

Dobrá Voda

Tučapy