ÚHLAVKA

 

01dvorce.jpg (76696 bytes) 02podrybnikem.jpg (76354 bytes) 03peklo.jpg (76072 bytes) 04mlyn.jpg (76749 bytes) 05straz.jpg (77237 bytes)
Zdrojový rybník u Velkých Dvorců

Velké Dvorce

Rybník Peklo

Nový Mlýn

Stráž

Pramen: jv. od Velkých Dvorců, 545 m n. m.

Ústí zprava do: Mže u Stříbra, 365 m n. m.

Délka: 38,0 km

Plocha povodí: 296,8 km2

Nejdelší přítoky: Výrovský p. (21,2 km), Mezholézský p., Racovský p., Olešná, Čaňkovský p. (12,8 km)

 

Na okraji Velkých Dvorů jsem uprostřed pastvin našel malý rybníček, ze kterého vytékala Úhlavka. Z obce jsem šlapal po silnicích mírně zvlněnou krajinou mezi pastvinami a remízky do Stráže. Tam jsem odbočil na upravenou polní cestu a po ní se dostal na kraj lesíka k Čankovskému potoku. O kousek níž zaúsťoval do Dlouhého rybníka na Úhlavce. Od potoka jsem pokračoval upravenou lesní cestou přes drobné návrší do Olešné. Po dvou kilometrech na místní silničce v polích jsem se vrátil na hlavní trasu v Boněticích. Na okraji vsi jsem se zastavil na hrázi Dlouhého rybníka. V dalších kilometrech mě provázely pastviny a pole, které se jen mírně zvedaly od říčky nahoru k okraji obzoru. Oba okraje lemoval les. Kus od silnice meandrovala říčka ve stínu pásu stromů. Při hledání ústí dalších větších přítoků Úhlavky se mi nedařilo. U Olešné ve Starém Sedle jsem stál asi sto nebo dvě stě metrů před ním, přesně věděl, kde se obě říčky spojují, ale ponořit se do mokré trávy se mi nechtělo. V okolí Racovského potoka jsem zase chodil loukou tam a zpátky kolem meandru Úhlavky, ale soutok nenašel. V Prostiboři se mi ústí Mezholézského potoka schovalo někde mezi zahradami. Z Prostiboře jsem pokračoval po silnicích v polích nad úzkým zalesněným údolím a i přes dva pokusy se k říčce nedostal. V okolí Brodu jsem proto propásl i ústí nejdelšího přítoku Úhlavky Výrovského potoka. K říčce jsem nakoukl až v dalším malém městečku, v Kladrubech. Jejich dominantou je na malém návrší nad pravým břehem říčky pozdně gotický klášter. Z Kladrub jsem přes poslední mírný kopec v polích přejel ke Mži nad Stříbrem. Nad soutokem Úhlavky a Mže stál mlýn a vyústění jeho náhonu soutok rozšiřovalo. (září 2013)

06most.jpg (76668 bytes)

Stráž

 

13cankovsky.jpg (76280 bytes)

Ústí Čankovského p. do Dlouhého r.

 

07bonetice.jpg (75086 bytes)

Bonětice

 

14olesna.jpg (76971 bytes)

Potok Olešná před ústím do Úhlavky

12stribro.jpg (76634 bytes) 11kloster.jpg (77315 bytes) 10kladruby.jpg (77151 bytes) 09prostibor.jpg (76903 bytes) 08sedlo.jpg (76323 bytes)

Ústí do Mže u Stříbra

Kladruby

Kladruby

Prostiboř

Staré Sedlo