KLEJNÁRKA

 

01dobrovitov.jpg (76731 bytes) 02cejkovice.jpg (76334 bytes) 03zbysov.jpg (77709 bytes) 16douda.jpg (77157 bytes) 04brezi.jpg (76899 bytes)

Zdrojový rybník u Dobrovítova

Čejkovice

Zbýšov

Ústí Vranidolského p.

Březí

Pramen: jv. od Dobrovítova, 533 m n. m.

Ústí zleva do: Labe u Starého Kolína, 194 m n. m.

Délka: 38,1 km

Plocha povodí: 344,8 km2

Nejdelší přítoky: Vrchlice (29,3 km), Olšanský p., Medenický p., Paběnický p., Vranidolský p.

 

Klejnárka fakticky ústí do jednoho ze slepých ramen Labe zvaného Černá voda a teprve společně vplynou do Labe. Černá voda je poměrně široká a hluboká řeka a z větší části se schovává v malém lužním lesíku. U jejího ústí do Labe bylo postaveno několik chat. Od soutoku jsem se vrátil ke spojení Klejnárky s Černou vodou. U železničního přejezdu jsem pod náspem odstavil kolo a ponořil se do podrostu. Bezprostředně pod tratí se Klejnárka vlévala do široké tůně a takto zmohutnělá pokračovala ještě asi dvě stě metrů, než zaústila do Černé vody. Přede mnou se spojovaly dvě velké řeky.

Na dolním toku Klejnárka teče uprostřed ploché roviny polí. Na soutoku se svým nejdelším přítokem Vrchlicí u Nových Dvorů se na pět kilometrů přiblížila Kutné Hoře. O asi deset kilometrů dál ji necelé dva kilometry dělily od Čáslavi. Až k ní jsem pospával na místních silnicích. U Vodrantů začalo být zajímavěji. Kousek pod ústím Madenického potoka se nad korytem poprvé objevily nízké skalky. O kousek níž jsem říčku u jednoho z mlýnů přebrodil a vystoupal polní cestou do Krchleb. Z nich jsem se přes drobné návrší překulil po silnici do Chedrbí. Díky nízkému stavu vody vlastní štěrkové naplaveniny přehradily Paběnickému potoku v ústí spojení s Klejnárkou a on je musel prorazit úzkým pramínkem vody. Z Chedrbí jsem po lesních cestách popojel k Janskému mlýnu u Štrampouchu. Ve vsi jsem naposledy vykoukl z lesa. Začalo malé, řadu kilometrů trvající dobrodružství. Sjel jsem zpátky k potoku a sledoval ho nezpevněnou cestou. S pomocí brodů střídala pravý a levý břeh. Nad říčkou se tu a tam objevila malá skalka. U Doudovského mlýna nad soutokem Klejnárky a Vranidolského potoka všechny cesty skončily. O kousek výš jsem využil nízkého stavu vody, suchou nohou přeskákal po kamenech na druhý břeh a kolo vytlačil do příkré stráně. Na ní jsem potkal nějaký úvoz, ten později vyústil na upravenou cestu do Opatovic. Z nich jsem se přes drobné návrší překulil do Zbýšova.Tam jsem z technických důvodů své putování kolem říčky ukončil. (červen 2016)

 

Pramen Klejnárky: Po silnici č. 338 jsem z Hostkovic vystoupal na menší kopec. Kruh polí kolem vesnice vystřídal les. Jím jsem začal sjíždět k Dobrovítovu. Počítal jsem odbočky vpravo a u třetí zastavil. Odstavil jsem kolo a ponořil se mezi stromy. Pramen Klejnárky vypadal jako kaliště pro prasata. Rozrytá holá země, v bahně rozptýlené louže vody. I pramínek, který se z nich sbíral, se zpočátku rozpadal do jednotlivých louží a dlouho mu trvalo, než se spojil v souvislý proud. Vrátil jsem se ke kolu a popojel asi půl kilometru níž k malému rybníčku na okraji lesa. V mokré trávě smáčené deštěm se mi příliš nechtělo jej obcházet dokola a hledat zdrojový potůček, ale neviděl jsem ani signály, odkud by měl přitékat. Výtok z rybníčku byl bezprostředně pod hrází suchý a vzápětí se ztrácel v džungli trav malého mokřadu. V něm mě mátly tabulky plynařů nebo dálkového kabelu. Až jsem se k nim prodral, přesvědčil jsem se, že nejsou informační tabulkou o prameni. (červenec 2016)

 05strampouch.jpg (76654 bytes)

Jánský mlýn u Štrampouchu

 

15chedrbi.jpg (76633 bytes)

Ústí Pabenického p.

 

06vrabcov.jpg (77103 bytes)

Vodranty

 

07caslav.jpg (75865 bytes)

Okolí Čáslavi

12labe.jpg (76805 bytes) 11cerna.jpg (77608 bytes) 10hlizov.jpg (76564 bytes) 09vrchlice.jpg (75954 bytes) 08cirkvice.jpg (76826 bytes)

Společné ústí do Labe u Starého Kolína

Soutok s Černou strouhou

 

Hlízov

Ústí Vrchlice

Církvice