SVITÁVKA

 

01jonsdorf.jpg (76784 bytes) 02svetla.jpg (77084 bytes) 16juliovka.jpg (76683 bytes) 03marenice.jpg (76897 bytes) 04hamersky.jpg (76417 bytes)

Kurort Jonsdorf (SRN)

Horní Světlá

Juliovka

Mařenice

Ústí Hamerského p.

Pramen: v Německu asi 1 km za státní hranicí nad Horní Světlou, asi 585 m n. m.

Ústí zprava do: Ploučnice u Branné, 253 m n. m.

Délka: 37,4 km

Plocha povodí: 132,5 km2

Nejdelší přítoky: Kamenický p. (asi 3 km), Boberský p. (12,5 km), Hamerský p. (asi 9,5 km), Krompašský p.(asi 3,5 km)

V okolí Brenné jsem zkusil najít ústí Svitávky do Ploučnice z pravého břehu větší řeky. Moc dobře jsem si z roku 2007 pamatoval, že z levého jej měl farmář za chalupou a  pouštěl mě k němu. Spíš vyjeté koleje v trávě než cesta mě přivedly ke slepému rameni zarostlému dvoumetrovým rákosím. Na sousední louce nad soutokem se pásly krávy. Ač nerad, svou snahu jsem vzdal. Musím se spokojit s obrázkem z roku 2007.

Plochou rovinou polí jsem po místní silnici šlapal přes Božíkov do Zákup. Asi kilometr nad městečkem s barokním zámkem jsem si na rozhraní polí a lesa vyfotil ústí Kamenického potoka. Potom jsem se skryl do lesa a z něj vykoukl jen asi na dva kilometry v okolí Velenic. Nad vesnicí levý břeh lemovaly pískovcové skály. Přímo k jedné z nich byla přistavena hájovna, areál blízké jeskyně (?) byl proměněn v soukromý motorkářský klub Pekelné doly. O zatáčku dál i Svitávka podemílala pískovcovou skalku. Překulil jsem se přes malé návrší do Svitavy. Odsud říčka meandrovala úzkým údolím uprostřed luk mezi nízkými svahy. Prakticky neustále ji lemovala rozptýlená zástavba. Zděné domy se střídaly s dřevěnými roubenkami a hrázděnými domy. V Lindavě přímo pod silnicí ústil do Svitávky Boberský potok. V Kunraticích na další z pískovcových skal nad řekou reliéf zobrazoval místní pověst o dívce, která se před dotírajícím rytířem zachránila skokem ze skály. V Mařenicích jsem uprostřed podmáčených luk a podrostu vyhledal soutok Svitávky a Hamerského potoka. Na horním konci vsi už byla Svitávka jen drobný potok spoutaný kolmými kamennými stěnami. V Juliovce se mi ústí Krompašského potoka schovalo pod větvemi stromů. V Horní Světlé jsem potok opustil a panelovou lesní cestou vystoupal do sedla na státní hranici s Německem. Upravenou lesní cestou jsem odbočil vpravo kolem hranice a asi kilometr sjel kousek dolů. Vpravo pod cestou jsem uviděl malé jezírko. Nad ním i pod ním bylo suché koryto potoka. Podle mapy jsem u něj měl znovu potkat Svitávku. Tentokrát se mi cesta vzhůru vyplatila. Stačilo vyšplhat kousek do stráně a v korytě se objevil drobný pramínek. Ten jsem sledoval až k jeho počátku. Podmáčenou louku odvodňovaly dvě drobné stružky, které se pod vyvráceným pařezem spojovaly v drobný potůček. Louka byla zčásti rozryta divokou zvěří do několika drobných louží. (září 2015)

05kunratice.jpg (77733 bytes)

Skála Smrti u Kunratic

 

06bobersky.jpg (76245 bytes)

Ústí Boberského p.

 

07lindava.jpg (76892 bytes)

Lindava

 

07svitava.jpg (76118 bytes)

Svitava

12brenna.jpg (77036 bytes) 11bozikov.jpg (76385 bytes) 10zakupy.jpg (77863 bytes) 09kamenicky.jpg (77134 bytes) 08velenice.jpg (76859 bytes)

Ústí do Ploučnice u Brenné (duben 2007) 

Božíkov

Zákupy

Ústí Kamenického p.

Velenice