MERKLÍNKA

 

01nemcice.jpg (77100 bytes) 02vsepadly.jpg (77124 bytes) 03chocomysl.jpg (76956 bytes) 04chudenicky.jpg (80856 bytes) 05stryckovice.jpg (77123 bytes)

Pramen u Němčic

Všepadly

Chocomyšl

Ústí Chudenického p.

Strýčkovice

Pramen: j. od Němčic, 612 m n. m.

Ústí zprava do: Radbuzy ve Stodu, 335 m n. m.

Délka: 39,2 km

Plocha povodí: 157,3 km2

Nejdelší přítoky: Zemětický p., Biřkovský p. (11,2 km), Těšovický p., Chudenický p.

 

Merklínka ústí do Radbuzy ve Stodu. Samotná říčka se schovává uprostřed skupiny stromů a keřů, ale soutok je krásně přehledný z pravého břehu Radbuzy. Ze Stodu do Merklína jsem se houpal po místních silnicích v drobných kopcích uprostřed polí lemovaných na okraji lesem. Údolí říčky jsem měl nejprve vlevo a za Čelákovy vpravo. Merklín bylo nezajímavé malé městečko ve svahu nad pravým břehem říčky. Z náměstí jsem se jednou z uliček protáhl na hráz místního rybníka. Pod ní stál velký areál mlýna. Z Merklína jsem se po úbočí zalesněného svahu nad rybníkem dostal k areálu bývalého pivovaru. O kousek dál na louce vedle silnice do Roupova jsem našel ústí Biřkovského potoka do rybníka. Udělal jsem si obrázek a vrátil se zpět do městečka. Z něj jsem uprostřed polí zvolna vystoupal do Bukové. Údolí říčky jsem měl vlevo a asi v půli svahu jsem k němu odbočil, abych si udělal obrázek na hrázi rybníka Kačerna. Z Bukové jsem rozbitou polní cestou po žluté turistické značce sjel na břeh říčky a po zelené pokračoval směrem k Ptenínu. U mostu na místní silnici jsem se snažil najít ústí Těšovického potoka. Nebylo nic snadného se zorientovat, co je potok a co náhon vyvedený z Merklínky k místnímu mlýnu. Tak jak jsem to viděl, byl Těšovický potok drobná stružka, která se ztrácela uprostřed trávy a jenom úzká mezera v porostu prozrazovala, kde je soutok. Z blízkého Ptení jsem po místních silnicích kopíroval břeh říčky úzkým pásem polí mezi nízkými zalesněnými svahy přes Újezdec do Křenic a potom se přes kopec překulil do Strýčkovic. Za nimi jsem hledal místní neznačenou cestu po rozhraní lesa a úzkého pásu louky. Asi uprostřed jsem zastavil u ústí Chudenického potoka. Znovu to byla drobná stružka, která se ztrácela uprostřed bujného porostu. U obce Kaničky jsem se vrátil na místní silnice a po nich sledoval Merklínku až do Němčic kousek pod pramenem. Stále jsem šlapal úzkým pásem mírně zvlněných polí uprostřed lesa. Z Němčic jsem se vydal asfaltovanou cestou vzhůru do polí nad vesnicí. Merklínka začínala svou pouť v podstatě jako vývod z meliorací asi uprostřed svahu. Ten se ukrýval v malém remízku a tradičně zarůstal bohatým podrostem. V okolních polích jsem podle pásu stromů usuzoval, kde jsou i další zdrojnice a zdály se mi dokonce delší. (červenec 2018)

06ujezdec.jpg (77265 bytes)

Újezdec

07ptenin.jpg (76498 bytes)

Ústí Těšovického p.

 

08bukova.jpg (77408 bytes)

Rybník Kačerna u Bukové

 

13rybnik.jpg (77604 bytes)

Merklínský rybník

14stod.jpg (76145 bytes) 12stod.jpg (77721 bytes) 11lelov.jpg (76773 bytes) 10celakovy.jpg (77110 bytes) 09merklin.jpg (77266 bytes)

Stod

Ústí do Radbuzy ve Stodu

Lelov

Čelákovy

MerklínMERKLÍNKA

01nemcice.jpg (77100 bytes)

3

 

Němčice

02vsepadly.jpg (77124 bytes)

3

 

Všepadly

03chocomysl.jpg (76956 bytes)

3

 

Chocomyšl

 04chudenicky.jpg (80856 bytes)

666

Ústí do Radbuzy

ve Stodu

Pramen: u   Němčic, 612  m n. m.

Ústí zprava do: Radbuzy ve Stodu, 335 m n. m.

Délka: 39,2  km

Plocha povodí:  157,3 km2

Výlet: červenec 2018

Ústí Chudenického p.

5

12stod.jpg (77721 bytes) 

05stryckovice.jpg (77123 bytes)

6

Lelov

Strýčkovice

5

11lelov.jpg (76773 bytes) 06ujezdec.jpg (77265 bytes)

6

Čelákovy

Újezdec

5

10celakovy.jpg (77110 bytes) 

4

 

Merklín

09merklin.jpg (77266 bytes)

4

 

Rybník Kačerna u Bukové

08bukova.jpg (77408 bytes)

4

 

Ústí Těšovického p.

07ptenin.jpg (76498 bytes)