JAVORKA

 

01borovnice.jpg (77033 bytes) 02pecka.jpg (76956 bytes) 03bela.jpg (76571 bytes) 04ves.jpg (77411 bytes) 05belohrad.jpg (76834 bytes)

Okolí Borovnice

Pecka

Bělá u Pecky

Horní Nová Ves

Lázně Bělohrad

Pramen: jz. od Borovnice, 455 m n. m.

Ústí zleva do: Cidliny u Skřivan, 229 m n. m.

Délka: 39,2 km

Plocha povodí: 208,9 km2

Nejdelší přítoky: Ohnišťanský p., Lužanka (14,8 km), Chotečský p. (8,1 km), Heřmanka (9,3 km), Dubovec, Zlatnice

 

V cidlinské nivě je těžké se orientovat. Vodní toky se tu dělí do řady vedlejších ramen, vzájemně se kříží, doplňují je meliorační svodnice. Přesto jsem to zkusil. Ústí Mlýnské Javorky do Cidliny je na okraji Smidar bezprostředně pod silnicí. Hlavní proud Javorky ústí do Cidliny uprostřed polí mimo cesty asi o půl kilometru níž. Těsně před ústím se z Javorky oddělovalo vlevo další rameno. I proti proudu jsem bloudil v loukách a polích a uprostřed nich se mi ztratilo ústí Ohnišťanského potoka i oddělení Mlýnské Javorky z hlavního proudu. Až nad Starými Smrkovicemi jsem se vrátil na silnici a putování dostalo jakýs takýs řád. Říčka tekla uprostřed polí poměrně plochou krajinou. Ve Starých Smrkovicích také do Javorky ústil její nejdelší přítok Lužanka. Jak jsem se blížil k Ostroměři, severní obzor uzavřel nízký hřebínek. Za obcí obstoupily zalesněné kopce Javorku velmi těsně. I když o pár kilometrů výš u Šárovcovy Lhoty své sevření povolily, stále zůstaly hlídat zpovzdálí. Ve zmíněné vesnici mě tedy zase obklopila pole a provázela mě až do Lázní Bělohrad. Za Lázněmi Bělohrad kopce znovu sevřely říčku ve svém náručí a následoval další úsek lesem. V okolí Bělé znovu les vystřídaly pole a louky, které šplhaly i do nízkých svahů nad říčkou. V Bělé ústil do Javorky její první větší přítok a pro některé i druhá zdrojnice: potok Zlatnice. Kousek za vesnicí se z jednoho návrší po kraji rozhlížel hrad Pecka. Pod ním se rozložilo nevelké městečko. Od areálu rekreačního střediska pod městečkem jsem zvolna šlapal lesem vzhůru. Podle mapy jsem odbočil neznačenou cestou vpravo. Brzy jsem odstavil kolo a dál pokračoval pěšky. Ve spodní části potok vymílal své koryto ve skalním podloží a vytvářel zajímavé útvary. Díky letošnímu suchu se rozpadl do několika skalních jezírek a potom se z koryta zcela ztratil. Přesto jsem ho doprovodil až k pomyslnému prameni. (srpen 2015)

15mestys.jpg (76511 bytes)

Lázně Bělohrad

 

16dubovec.jpg (76530 bytes)

Ústí Dubovce

 

06hermanka.jpg (96623 bytes)

Ústí Heřmanky

 

07sarovcova.jpg (77136 bytes)

Okolí Šárovcovy Lhoty

12cidlina.jpg (77223 bytes) 11smidary.jpg (76184 bytes) 10luzanka.jpg (87454 bytes) 09obora.jpg (77081 bytes) 08ostromer.jpg (76749 bytes)
Ústí do Cidliny u Skřivan

Okolí Smidar

Ústí Lužanky

Obora

Ostroměř