OSTRUŽNÁ

 

01keply.jpg (90209 bytes) 02turisticky.jpg (79712 bytes) 03svinne.jpg (77124 bytes) 04javorna.jpg (77673 bytes) 05jeseni.jpg (77639 bytes)
Pramen v okolí Keplů

Turistický pramen

Svinné

Javorná

Pod Žejbišským mlýnem

Pramen: sv. od Hadího vrchu u obce Keply, 938 m n. m.

Ústí zleva do: Otavy u Dobršína, 452 m n. m.

Délka: 39,4 km

Plocha povodí: 169,1 km2

Nejdelší přítoky: Tedražický p., Svojšický p., Kalný p., Jindřichovický p., Čeletický p., Kunkovický p.

 

Ostružná má fakticky dva prameny. Jeden je ukrytý na okraji malé pastviny uprostřed lesa mimo cesty. Druhý pramen turisté označili na tomtéž potůčku asi o kilometr níž kousek od velkého parkoviště na okraji osady Keply. Potůček je sveden do dřevěného korýtka a vedle něj je zasazen kámen s nápisem „Pramen Ostružné“. Pod osadou Keply si potok velmi brzy vyhloubil úzké a poměrně hluboké údolí. Jeho svahy byly obnaženy loukami, tu a tam se na nich usadila nějaká chalupa. Jen horní hranu lemoval les. Z Keplů jsem sjížděl kamenitou cestou po okraji lesa po zelené turistické značce. Do osady Svinná jsem musel kus nahoru, svezl se po vrstevnici a potom sjel k potoku pod Javornou. Z ní až do Čachrova z úbočí sledovala říčku frekventovaná silnice I. třídy. Nepravidelně ji vlnily příčná údolí drobných přítoků. Pás luk na březích hlídal z okrajů les a někdy se přiblížil až k silnici. Několikrát jsem ze silnice kousek odbočil: poprvé jsem vystoupal necelý kilometr do osady Onen Svět, podruhé se zastavil u splavu pod Žejbišským mlýnem, potřetí jsem u dalšího mlýna hledal soutok Ostružné s Kunkovickým potokem. Za Čachrovem jsem si opět užíval klidu na místní silnici. I ta se držela vysoko ve svahu nad úzkým údolím potoka, tentokrát uprostřed lesa. Na břeh potoka jsem nakoukl až v Nemilkově. Přes drobné návrší v polích jsem se z něj přehoupl na křižovatku pod Velharticemi. Bezprostředně pod ní jsem hledal soutok Ostružné s Čeletickým potokem. Malé městečko Velhartice láká turisty do Muzea šumavských minerálů a k prohlídce místního hradu, který je zčásti ve zřícenině. Z Velhartic mě modrá turistická značka vedla upravenou lesní cestou po pravém břehu říčky. Po necelém kilometru stála na malé louce nenápadná přízemní chata Jana Wericha, slavného českého spisovatele, herce a komika. Po dalším asi kilometru jsem se u nenápadné barokní kapličky vrátil na silnici. Po ní jsem pokračoval prakticky pořád lesem do Kolínce a v pravidelných rozestupech sbíral obrázky. V městečku mě zahrady domů nepustily k ústí Kalného potoka. Pod Kolíncem jsem šlapal mírně zvlněnou zemědělskou krajinou přes Kašovice, Hrádek a Tedražice až do Sušice. Silnice se většinou držela na břehu řeky. Znovu jsem v pravidelných rozestupech sbíral obrázky, v Hrádku jsem hledal ústí Svojšického potoka, v Tedražicích se nedostal k ústí místního potoka. Na předměstí Sušice ústí Ostružná do Otavy. Soutok je vidět ze silničního mostu. Od soutoku jsem zamířil do centra města na nocleh. (červenec 2018)

06cachrov.jpg (77014 bytes)

Čachrov

 

07rajske.jpg (88551 bytes)

Ráj

 

08nemilkov.jpg (76811 bytes)

Nemilkov

 

09velhartice.jpg (76913 bytes)

Velhartice

14susice.jpg (77514 bytes) 13hradek.jpg (76804 bytes) 12mokrosuky.jpg (76864 bytes) 11kolinec.jpg (77257 bytes) 10tajanov.jpg (77326 bytes)

Ústí do Otavy u Sušice

Hrádek

Mokrosuky

Kolínec

Tajanov