OSTRUŽNÁ

01keply.jpg (90209 bytes)

3

 

Fyzický pramen uprostřed lesa

02turisticky.jpg (79712 bytes)

3

 

Turistický pramen na okraji obce Keply 

04javorna.jpg (77673 bytes)

3

 

Javorná

 05jeseni.jpg (77639 bytes)

666

Ústí do Otavy

u Dobršína

Pramen: v okolí Keplů, 938 m n. m.

Ústí zleva do: Otavy u Dobršína, 452 m n. m.

Délka: 39,4  km

Plocha povodí:  169,1 km2

Výlet: červenec 2018

Zejbišský dvůr

5

 14susice.jpg (77514 bytes)

06cachrov.jpg (77014 bytes)

6

Hrádek

Čachrov

5

13hradek.jpg (76804 bytes)

07rajske.jpg (88551 bytes)

6

Kolínec

Rajské

5

11kolinec.jpg (77257 bytes)

4

 

Tajanov

10tajanov.jpg (77326 bytes)

4

 

Velhartice

09velhartice.jpg (76913 bytes)

4

 

Nemilkov

08nemilkov.jpg (76811 bytes)