SVATAVA

01schoeneck.jpg (76371 bytes)

3

 

Okolí Schönecku

02oberzwota.jpg (76878 bytes)

3

 

Ústí Wolfsbachu

03zwota.jpg (77276 bytes)

3

 

Zwota

04klingent.jpg (76988 bytes)

666

Ústí do Ohře

v Sokolově

Pramen: jako Zwota u Schönecku (SRN), 715 m n. m. Většina encyklopedií však uvádí jako hlavní zdrojnici Wolsfbach, který pramení rovněž v okolí Schönecku a je delší a vodnatější.

Ústí zleva do: Ohře v Sokolově, 400 m n. m.

Délka: 40,2 km

Plocha povodí: 300 km2

Výlet: září 2013

Klingenthal

5

12sokolov.jpg (76255 bytes)

05doebra.jpg (76392 bytes)

6

Svatava

Ústí Brunndöbry na státní hranici

5

11svatava.jpg (76333 bytes)

06kraslice.jpg (76221 bytes)

6

Hartenberg

Kraslice

5

10hartenberg.jpg (77324 bytes)

4

 

Pod Hřebeny

09hrebeny.jpg (76996 bytes)

4

 

Oloví

08olovi.jpg (77120 bytes)

4

 

Ústí Rotavy

07rotava.jpg (77206 bytes)