BAKOVSKÝ POTOK

 

14kroucova.jpg (78250 bytes) 13srbec.jpg (78431 bytes) 12hresicky.jpg (76908 bytes) 11plchov.jpg (77017 bytes) 10kralovice.jpg (76668 bytes)

Okolí Kroučové

Srbeč

Ústí Hřešického p.

Okolí Plchova

Kralovice

Pramen: v. od Kroučové, 490 m n. m.

Ústí zleva do: Vltavy u Vepřku, 164 m n. m.

Délka: 40,3 km

Plocha povodí: 417,2 km2

Nejdelší přítoky: Vranský p. (22 km), Červený p. (24,8 km), Zlonický p. (26,9 km), Byseňský p. (16,4 km), Hřešický p.

 

Ve Vepřku nebylo úplně jednoduché trefit se mezi ploty zahrad na rybářskou stezku po břehu Bakovského potoka. Po ní jsem došel k jeho ústí do Vltavy. Z Vepřku jsem se vydal proti proudu říčky. Bakovský potok teče po většinu toku uprostřed polí úzkým, mělce zaříznutým údolím. Místní silničky vedou vesměs po hraně hřebínku a dolů k potoku sjíždějí pouze v četných vesnicích. I proto byla cesta kolem říčky poměrně namáhavá. V okolí Chržína se mi poslední metry Vranského potoka mezi malým rybníkem a ústím do Bakovského potoka schovávaly pod zemí. Ve Velvarech jsem řešil otázku, jak je to s ústím Červeného potoka. Podle některých map se kousek nad městem větví, jedno rameno ústí přímo v městečku a druhé asi o půl kilometru výš u zahrádkářské kolonie. Mezi Velvary a Slaným se nad severním obzorem zvedal osamělý kužel kopce. Domnívám se, že to byla hora Říp. Ústí Zlonického potoka u Nabdína bylo uprostřed malé louky v blízkosti silnice. V okolí Beřovic jsem v polích vyhledal ústí Byseňského potoka. Na horním toku už vedla silnička po břehu potoka. Ústí místního potoka pod Hřešicemi bylo kousek pod silnicí a špici zpevňovala kamenná zídka. U obce Kalivody pole vystřídal les a já jsem odbočil ze silnice na upravenou cestu. Relativní pohoda skončila krkolomným srázem, kde jsem měl co dělat, abych kolo vůbec vytlačil. Na horním okraji podkovy strže mě zaujal opuštěný objekt nějakého skladu nebo garáží, zčásti zapuštěný do svahu. Hluboko pode mnou na jejím dně pramenil mezi kameny Bakovský potok. O kousek dál jsem se napojil na místní silnici a po ní se dostal do Řevničova. (září 2013)

09bakov.jpg (89103 bytes)

Bakov

 

08bysensky.jpg (76644 bytes)

Ústí Byseňského p.

 

07hobsovice.jpg (79212 bytes)

Okolí Hobšovic

06zlonicky.jpg (77136 bytes)

U ústí Zlonického p.

01veprek.jpg (77049 bytes) 02sazena.jpg (76513 bytes) 03vransky.jpg (77368 bytes) 04velvary.jpg (76712 bytes) 05cerveny.jpg (77464 bytes)

Ústí do Vltavy u Vepřku

Sazená

Ústí Vranského p.

Velvary

Ústí Červeného p.