KOŠTĚNICKÝ POTOK

 

01kaproun.jpg (77160 bytes) 02dvur.jpg (77201 bytes) 03kaclehy.jpg (77161 bytes) 04samoty.jpg (77632 bytes) 05lhota.jpg (78662 bytes)

Okolí Kaprounu

Kunějovský Dvůr

Kačležský rybník

Kunějovské Samoty

Lhota

Pramen: s. od Kaprounu, 670 m n. m.

Ústí zprava do: Lužnice u Majdaleny, 438 m n. m.

Délka: 40,5 km

Plocha povodí: 171,3 km2

Nejdelší přítoky: Vodoteč, Pstruhový p., Vojířovský p., Sedlecký p., Lhotský p.

 

Na kraji lesa pod Vysokým kamenem prakticky hned vpravo pod silnicí z Kunžaku do Kaprounu jsem v jedné z odvodňovacích struh místo pramene Koštěnického potoka našel jen suché koryto. Nešel jsem jím však dostatečně dlouho, abych narazil na vodu. První kilometry potoka jsem objel kolem Kaprounu v polích, později lesem přes místní vlakovou zastávku k malému lesnímu rybníku se skupinou chat. Nad ním jsem se poprvé setkal s Koštěnickým potokem. Kousek pod rybníkem les ustoupil polím. Kolem potoka jsem se třikrát zhoupl nahoru dolů, než jsem se dostal na hráz Kačležského rybníka. V dalších kilometrech do Číměře se místní silnice držela kousek ve svahu nad úzkým údolím potoka. Nad břehy byl vymýcen pás polí a pastvin, nad nimi rostl les. Koštěnický potok zůstával drobný, úzký s malým množstvím vody. Pod Číměří silnice kopírovala jeho břeh. Sousední Lhota stála na vrcholu dalšího drobného návrší. Z ní jsem se přes les překulil do Nového Vojířova. U něj jsem silnici opustil. Pod vesnicí jsem kousek od bývalého mlýna zastavil u obnovené malé kapličky. V jejím sousedství stála betonová pevnůstka z meziválečného období. Cesta se vzápětí zanořila do lesa. V jeho středu zůstal z obce Nové Mlýny jen rybník a v jeho sousedství lesní hotel Peršlák. Od hotelu mě turistická značka přivedla k soutoku Koštěnického a Červeného potoka, který je nejsevernějším bodem Rakouska. O kousek níž jsem překročil státní hranici do rakouského Haugschlagu. Z něj jsem šlapal zdánlivě nekonečné kilometry v lese nahoru dolů, zpočátku mimo značky, později po nich. Ty mě upozornily na „Meridianstein“ na průsečíku 15. poledníku a 49. rovnoběžky blízko břehu Staňkovského rybníka. Později jsem z lesa na chvíli vykoukl u nějaké osady. Definitivně jsem jej opustil na česko-rakouské hranici u Staňkova. V loukách po břehu jednoho rybníka jsem se svezl do Staňkova a po břehu druhého mezi spoustou rekreačních zařízení do Chlumu. V Chlumu bysta a informační tabule připomínaly, že v jednom z domů na náměstí pobýval básník František Hrubín. V loukách a polích jsem z Chlumu pokračoval do osady Kosky. Za chatovou osadou vpravo od silnice jsem v malém hájku vyhledal ústí Koštěnického potoka do Lužnice. Koštěnický potok ústil do paty pravoúhlého zákrutu Lužnice a jeho konec vymezovala nízká kamenná hrázka. (srpen 2018)

06vojirov.jpg (76453 bytes)

Nový Vojířov

15novemlyny.jpg (77257 bytes)

Novomlýnský rybník

 

07perslak.jpg (76502 bytes)

Ústí Červeného p.

 

16haugschlag.jpg (76980 bytes)

Okolí Haugschlagu

12kosky.jpg (77517 bytes) 11hamry.jpg (76541 bytes) 10chlum.jpg (75576 bytes) 09stankov.jpg (77201 bytes) 08meridian.jpg (77364 bytes)
Ústí do Lužnice v Koskách

Hamry

Chlum u Třeboně

Staňkov

Staňkovský rybník u Meridiansteinu