TŘEBOVKA

 

01hrebec.jpg (76564 bytes) 02koclirov.jpg (76540 bytes) 03mostek.jpg (87017 bytes) 04detrichov.jpg (76321 bytes) 05opatovec.jpg (76684 bytes)

Okolí Hřebče

Koclířov

Koclířov

Dětřichov

U ústí Mikulečského p. v Opatovci

Pramen: jv. od Koclířova, 560 m n. m.

Ústí zleva do: Tiché Orlice v Ústí nad Orlicí, 324 m n. m.

Délka: 40,8 km

Plocha povodí: 196 km2

Nejdelší přítoky: Knapovecký p. (asi 7,5 km), Hluboček (asi 6,5 km), Skuhrovský p. (asi 7 km), Zádolský p. (asi 10 km), Dětřichovský p. (asi 7 km), Mikulečský p. (asi 8,5 km)

 

Hned u nádraží v Ústí nad Orlicí jsem se mezi býlím propletl pod dvěma mosty po náplavech Tiché Orlice k jejímu soutoku s Třebovkou. Druhá jmenovaná říčka tekla po úpatí železničního náspu. Po prohlídce města jsem prakticky neustále rozptýlenou zástavbou po tichých předměstských ulicích šlapal asi deset kilometrů do České Třebové. Nad poměrně úzkým údolím se zvedaly nízké stráně tu s poli, tu s malým lesíkem. Na pravé straně údolí jsem sledoval železniční násep, na levé jsem se místy potkával s hlavní silnicí. Česká Třebová byla sice malé město, ale i ona stála za krátkou prohlídku. Za Třebovou se říčka zúžila, skončila zástavba a krajina dostala na chvíli přírodnější ráz. Říčku obklopovala pole, na okrajích s nízkými zalesněnými stráněmi. Hledání ústí Skuhrovského potoka v obci Rybník bylo mezi zahradami dost zapeklité. Mezi Rybníkem a Třebovicemi si silnička jeden z meandrů zkrátila přes drobné návrší. V centru obce jsem se loučil s jedním ze železničních koridorů, který odbočoval do Olomouce a Ostravy. Na horním konci jsem se zastavil u rybníku Hvězda. Ve výsledku jsem ho z poloviny objížděl, zčásti i po hlavní silnici. Opatov se znovu táhl několik kilometrů. Na jeho horním konci měl být za malou truhlářskou firmou soutok Třebovky a Mikulečského potoka. Jenže podle všeho bylo koryto Třebovky suché a Mikulečský potok je svou vodou znovu oživil. Tuto teorii potvrzovalo i suché koryto potoka kousek výš vedle poldru u Dětřichova. Za Dětřichovem mě cykloznačka po místních silnicích vytáhla nahoru doprostřed polí dál od říčky. Po sjezdu do Koclířova jsem Třebovku znovu potkal. Voda v korytě se většinou schovávala pod hustým kobercem trav. V dalších kilometrech jsem koryto spíš uhadoval uprostřed zahrad této vesnice. Zhruba uprostřed obce potok vytékal z malého rybníčku. Koryto sice pokračovalo ještě několik kilometrů, ale už jen jako suchá strouha. Jeho sledování jsem vzdal kousek před křižovatkou se silnicí I. třídy. (září 2010)

06hvezda.jpg (77504 bytes)

Nad rybníkem Hvězda

07trebovice.jpg (76566 bytes)

Třebovice

08rybnik.jpg (79124 bytes)

Ústí Skuhroveckého p. v Rybníku

09ceska.jpg (46532 bytes)

Česká Třebová

13orlice.jpg (75966 bytes) 14usti.jpg (76892 bytes) 12dlouha.jpg (76811 bytes) 11lhotka.jpg (76416 bytes) 10trebova.jpg (77162 bytes)
Ústí do Tiché Orlice u Ústí n. O.

Ústí nad Orlicí

Dlouhá Třebová

Ústí Hlubočku ve Lhotce

Česká Třebová