ODRA (v ČR)

 

Pramen: u Kozlova, 632 m n. m.

Ústí do: Baltského moře u polského Svinoústí, 0 m n. m.

Délka: 861 km, z toho 136 km v ČR

Plocha povodí: 118 861 km2, z toho 7 217 km2 v ČR

Nejdelší přítoky v Polsku: Warta (808 km), Lužická Nisa (252 km), Bobr (272 km), Barycz (139 km), Kladská Nisa (182 km)

Nejdelší přítoky v Moravskoslezském kraji v ČR: Osoblaha (66 km), Olše (89 km), Ostravice (65 km), Opava (119 km od soutoku zdrojnic), Ondřejnice (30 km), Lubina (37 km)

 

I./1. Domašov n. B. – Město Libavá – Budišov n. B. – Hadinka – Odry – Nový Jičín (84 km):

Prvních asi čtyřicet kilometrů Odry teče vojenským újezdem Libavá a kromě pramene se k nim bez povolení nesmí. Já jsem svoje putování za řekou zahájil v Domašově nad Bystřicí. Z něj jsem vystoupal poměrně těžký kopec. Na jeho vrcholu jsem překročil hranici vojenského újezdu a od té chvíle jsem se pohyboval na hranici jeho dvou zón: jedné nepřístupné, druhé volné o víkendech a státem uznaných svátcích. Kolem místního potoka jsem sjel do Města Libavá.

Dlouho jsem si dodával odvahy, než jsem se pustil po proudu Libavského potoka z městečka dolů do zakázaného pásma vojenského újezdu k Odře. Nakonec to nebolelo. Asfaltová silnička s četnými výmoly sledovala tok potoka úzkým pásem luk mezi zalesněnými stráněmi až k jeho ústí. Cestou jsem potkal jediné auto a to nezastavilo, aby mi řidič vyčinil. Na soutoku jsem si udělal dva obrázky. Na jednom je vidět, jak se spojují dva úzké potoky a vytvářejí poměrně širokou, byť mělkou říčku. Druhý je záběrem po proudu právě na ni. Od soutoku jsem se stejnou cestou vrátil do Libavé.

Z městečka jsem se přes kopec většinou v lukách dostal do Staré Vody. Z původní vesnice zbyl jen barokní kostel. A znovu na mě čekal poměrně těžký kopec. Na jeho vrcholu jsem opustil vojenský újezd i les a ocitl se v polích. V dolíku jsem se zhoupl přes Podlesí a mírně zvlněnými poli pokračoval do Budišova. V městečku jsem odbočil na nezpevněné cesty kolem Budišovky. K Čermenskému mlýnu to byla vcelku pohoda. Stezka se vinula kolem říčky úzkým pásem luk mezi zalesněnými svahy. Od mlýna jsem musel z luk kus do svahu a potom šlapal vrstevnicovou stezkou ve stínu stromů. U Hadinky se Budišovka spojila s Odrou. Za soutokem jsem musel kousek z cesty do pásu kopřiv na břehu. Právě na tomto místě Odra opouští vojenský újezd Libavá. A znovu jsem vyšplhal kus do svahu a znovu balancoval na úzké vrstevnicové cestě nad říčkou, tentokrát nad Odrou. Cesta se mi začala nepříjemně táhnout. Vysvobozením bylo rekreační středisko u Spálovského mlýna. Nad Odrou se tu vypínala kolmá vápencová skála. Z pukliny v ní vyvěral pramen. Nad ním byla umístěna soška Panny Marie, která připomíná legendu o zázračném zachránění a uzdravení císařského vojáka za třicetileté války. Pod Spálovským mlýnem se údolí postupně otevíralo. Zalesněné stráně se od sebe víc a víc oddalovaly, louky na březích nahradila časem pole. Nezpevněné lesní cesty vystřídaly místní silnice. U Heřmaniček byl do levého svahu vykousnut kamenolom. Na konci tohoto úseku jsem zastavoval v městečku Odry. Kousek pod ním jsem minul soustavu tří rybníků, dva z nich byly vypuštěné. U Vražného se řeka definitivně vysvobodila ze sevření kopců a tekla mírně zvlněnou rovinou polí. V Jeseníku jsem vyhledal ústí dalšího z větších přítoků Luhy, Za obcí se novou dominantou krajiny stal zalesněný Strojický vrch se zbytky strážního hradu. Na jeho úpatí do Starého Jičína jsem zdolal poslední nepříjemně táhlý kopec. Z něj jsem sjel do Nového Jičína. Tam jsem se ubytoval.

 

2. Nový Jičín – Suchdol n. O. – Studénka – Košatka – Polanka n. O. – Ostrava-Svinov (68 km):

Ráno jsem se z Nového Jičína vyplétal předměstskými ulicemi Šenova a Kunína prakticky pořád po nábřeží Jičínky. Z Kunína jsem se přes drobné návrší v polích překulil k Odře u Suchdola. Za obcí jsem odbočil na stezky pro pěší. Zpočátku jsem se pohyboval po úzké hrázi stíněné stromy, později po loukách. Pokud to mělo smysl, byly proměněny v pole. Odra mezi nimi meandrovala a zařezávala se poměrně hluboko mezi hlinité břehy. Uprostřed luk jsem postupně hledal ústí Jičínky a Husího potoka. U Bartošovického mlýna přehradil řeku malý jez s vodní elektrárnou. Na pravém břehu řeky oddělené jen úzkou hrází se prostřely dva rybníky. Pěšina uprostřed luk mě posléze přivedla do Studénky. Pod městečkem do Odry ústil drobný potok Sedlnice. Ze Studénky jsem se kolem dalšího velkého rybníka dostal do Albrechtiček. Odsud jsem do Košatky pokračoval asfaltovanou cyklostezkou po břehu řeky. Vpravo se rozložil areál ostravského letiště. Na okraji Petřvaldu jsem zastavoval u dalšího z přítoků, u Bílovky. Bylo k tomu nutné obejít zahrady asi dvou nebo tří domů. Z Košatky do Jistebníku jsem přejel po hrázi mezi dvěma rybníky. Jižní obzor uzavírala hradba Beskyd. Z Jistebníku jsem kousek šlapal upravenou, ale ne asfaltovanou cestou kolem rybníků vpravo a polí vlevo. U místního rybníkářství jsem se protáhl po hrázi mezi dvěma rybníky a pásem stromů na louku k soutoku dvou poměrně velkých řek: Odry a Lubiny. Obě řeky byly opět zaříznuty poměrně hluboko do hlinitých břehů. Neznačenou stezkou loukou a malým lužním lesíkem kolem slepého ramene řeky jsem se posunul necelý kilometr. I když jsem břeh Odry prochodil notný kus tam a zpátky, ústí Ondřejnice jsem nenašel. Pěšinu přes louku v dalším z četných lesíků vystřídala upravená cesta. V Polance jsem se vrátil na silnici. Přes ni a přes Svinov jsem spěchal na vlakové nádraží, abych stihl vlak domů.

 

II./1. Studénka – Košatka – Ostrava – Kopytov – Bohumín (79 km):

Ze Studénky do Košatky jsem si zopakoval cestu z předchozího výletu. V Košatce jsem tentokrát zůstal na pravém břehu Odry a upravenou polní cestu šlapal nejprve kolem Lubiny a poté uprostřed luk k mostu přes Ondřejnici. Až na třetí pokus jsem našel její ústí do Odry. Pokud jsem se správně trefil, Ondřejnice se krátce před svým ústím stáčela vpravo a chvíli tekla souběžně s Odrou. Samotný soutok jsem pozoroval z vysokého hlinitého břehu z upravené louky.

Odra několikrát změnila tvář. Tady uprostřed luk to byla široká meandrující řeka podemílající hlinité břehy. O kus níž na okraji Ostravy ji lidé spoutali do poměrně úzkého, byť nejspíš hlubokého koryta. Byl horký letní den a spousta Ostravanů využívala řeku k povalování na březích a ke koupání, další korzovali po cestách pěšky i na kole. Kolem řeky jsem dojel k ústí Opavy. To se proti mé poslední návštěvě v roce 2004 proměnilo. Vzrostlé stromy zakryly výhled na továrnu, v sousedství Odry byla postavena dálnice. Pod soutokem se Odra naposledy proměnila v trvale širokou a mohutnou řeku. Odsud jsem sledoval místní cyklotrasu nejprve mírně zvlněnými poli do Lhotky, poté po místní silnici na úpatí zalesněného svahu na okraj Petřkovic a nakonec napříč zábavním parkem pod vrchem Landek. V něm byl kromě moderních atrakcí pod svahem na okraji louky vmáčknut areál bývalého dolu Eduard Urx. V další části, kdy svah spadal až do vody, naučná stezka upozorňovala na výchozy uhelných slojí na povrch. Podle archeologických výzkumů tak zdejší uhlí využíval už pravěký člověk. Pod Landekem jsem také hledal nejvhodnější záběr na ústí Ostravice. Z Koblova mě na místní silnici provázela plochá pole protkávaná stužkami stromů. V okolí Antošovic jsem se marně ohlížel po nějakém upozornění na odbočku na místní stezky do Bohumína. Zastavil jsem se až na státní hranici. Tam jsem na křižovatce odbočil vpravo do polských Chalupek a na druhém konci obce se na bývalém hraničním přechodu přes Odru vrátil do ČR. Ani jsem si neuvědomil, že tady začíná několikakilometrový úsek, ve kterém Odra tvoří státní hranici. Na křižovatkách v okolí Bohumína jsem znovu poněkud zmatkoval. Nakonec jsem se přece jen vymotal do Kopytova. Turisté označili cestu téměř až k soutoku Odry a Olše. Ta vedla po mezi mezi dvěma poli až na kraj lužního lesa. Od něj až k soutoku pokračovala prošlapaná stezka. Úzkou špici opět porůstala džungle trav a tu a tam i nějaký strom a pořádný obrázek nešlo udělat. Na tomto místě Odra definitivně opouští území České republiky a stává se polskou řekou. (květen, červen 2012)

21kozlov.jpg (76090 bytes)

Okolí Kozlova

22libava.jpg (75962 bytes)

Ústí Libavského p.

23budisovka.jpg (85546 bytes)

Ústí Budišovky

24spalov.jpg (76486 bytes)

Spálov

25odry.jpg (76534 bytes)

Odry

26jesenik.jpg (76724 bytes)

Ústí Luhy u Jeseníku n. O.

27suchdol.jpg (76254 bytes)

Okolí Suchdola n. O.

28zivotice.jpg (77237 bytes)

Okolí Hladkých Životic

29albrechticky.jpg (76832 bytes)

Rybník Kačák u Albrechtiček

33olza.jpg (76600 bytes) 32ostravice.jpg (77014 bytes) 31opava.jpg (76396 bytes) 30petrvaldik.jpg (76043 bytes) 34studenka.jpg (75422 bytes)
Ústí Olše Ústí Ostravice Ústí Opavy Okolí Petřvaldíku Podnikové muzeum Vagonky Studénka